Čistění a nátěry střech

Čištění střech, čištění střech Praha,  nátěry střech, vysokotlaké čištění střech, vysokotlaké mytí střech, mytí střech, parní čištění střech, tlakové čištění střech, horkovodní čištění střech, tryskání betonových střech, výškové mytí prosklených střech, výškové čištění okapů, výškové mytí okapů, výškové nátěry střech, výškové nátěry okapů, odstraňování mechů a řas, odstraňování zelených povlaků ze střešní krytiny metodou Idromatic, Kranzle, Mosmatic, Oertzen aj.  včetně aplikace nano impregnace a ochranných nátěrů střech s antigrün ochranou metodou Finalit, jsme připraveni zajistit do 48-mi hodin od Vaší objednávky v rámci Prahy a České republiky na základě odborných a profesně způsobilých školení britského institutu IICRCISIS System™ za stranu naší odborně způsobilé firmy Fasádní Servis®.

Čištění střech, mytí střech je prováděno dle norem ISIS System™ a IICRC britského institutu. ISIS System™ je patentní odborně prováděcí systém a norma pro inspekci, znalectví, zpracování, renovaci, ochranu fasádních povrchů. ISIS System™ je ochrannou obchodní a řemeslnou patentní prováděcí technologií naší firmy a slovo ISIS je složeninou anglického významu několika počátečních slov – Inteligent – Surface – Inovative  – System (Inteligentní povrchový inovativní systém). ISIS System je posláním naší firmy, které má  přispět a pomoci dosáhnout  spokojenosti Vás jako našeho zákazníka a především přispět k dosažení co nejvyšší kvality provedené práce a výsledku realizace. Tímto se snažíme se o maximální spokojenost Vás – našich zákazníků v plné součinnosti se zachováním etických a jakostních prováděcích standardů včetně dlouhodobé udržitelnosti ochrany fasádních povrchů a svěřeného majetku.

Potřebujete zajistit profesionální výškové mytí střech, rizikové mytí střech, výškové nátěry či impregnace střech, mytí výškových prosklených ploch ve Vašem regionu? Stačí nám zavolat a rádi pro Vás tento servis zajistíme.  Naše firma poskytuje tyto služby v mnoha regionech a městech či obcích v rámci ČR.

Čištění střech Praha, Výškové čištění střech Plzeň, Výškové čištění střech Brno, Výškové čištění střech Mělník, Výškové čištění střech Česká lípa,  Výškové čištění střech Mladá Boleslav, Výškové čištění střech Liberec, Výškové čištění střech Ústí nad Labem, Výškové čištění střech Děčín, Výškové čištění střech Kladno, Výškové čištění střech Benešov, Výškové čištění střech Beroun a jiné služby jsme připraveni zajistit do 48-mi hodin ve Vašem regionu v rámci České Republiky.

Čištění a mytí střech provádíme profesionální lanovou technikou zajišťujeme různými metodami a odbornými postupy dle bezpečnostních směrnic a horolezeckých technik prostřednictvím kvalitní a profesionální techniky. Absolvované školení pro odborné provádění výškových prací nás zavazuje k profesionálnímu a odbornému provedení objednaných úkonů včetně minimalizace poškození Vašeho majetku.

Čistění a nátěry střech

Čištění střech, mytí střech a úvodní informace

Čištění a mytí střech je pro naši firmu běžně poskytovanou službou. Nebudeme Vás zatěžovat povídáním o tom, jaké máme  zaměstnance a spolupracovníky atd. Důležité je Vás detailně informovat o tom, jak bude skutečně probíhat celkový průběh jednání a realizace výškového mytí střech od A-Z včetně doplňkových služeb. Závazně prohlašujeme, že každý spolupracovník naší firmy je plně proškolený dle našich interních bezpečnostních směrnic neb podstata kvalitních a profesionálních výškových servisních služeb naší firmy, spočívá v metodách, odborném přístupu, postupech a technickém zázemí firmy Fasádní Servis®.

Jsme si vědomi, že pokud se Vám povede nalézt skutečně seriózní  firmu provádějící odborné výškové práce, mají obě strany oboustranně vyhráno. S naší firmou Fasádní Servis® máte o komplexní výškový servis a odborně provedené výškové práce postaráno. Díky zkušeným pracovníkům, profesionálním zkušenostem a komplexnímu servisu od A-Z, budete jistě příjemně překvapeni a dle zkušeností našich stávajících klientů  především spokojeni.

Čistění a nátěry střech

Čištění střech, mytí střech a objednávka

Objednávka výškového čištění a mytí střech předchází začátku naší vzájemné spolupráce. Obecně výškové čištění a mytí střech objednávejte v dostatečném předstihu, alespoň týden předem.  Nejvhodnější forma objednávky a komplexní zjištění informací je preferováno prostřednictvím e-mailové objednávky či telefonické specifikace. V případě Vašeho detailního výčtu informací je naše firma pro Vás obratem schopna připravit a vypracovat předběžnou cenovou nabídku či rozpočet.  V případě telefonického kontaktu se samozřejmě budeme ptát na několikero pro nás podstatných informací:

 1. Adresa a lokalita místa
 2. Plocha střechy
 3. Typ střešní krytiny
 4. Stav a stáří střešní krytiny
 5. Doplňkové služby – nátěr, impregnace aj
 6. Čas a preferovaný termín realizace

Čištění střech, mytí střech a cenová nabídka

Osobní prohlídka místa či konkrétních podmínek má někdy své opodstatnění a to především v případě problematických podmínek realizace či specifičtější objednávky. V tomto případě naše firma preferuje osobní prohlídku. Důvodem je důkladně zmonitorovat stav, ve které se objekt či předmět zájmu nachází a domluvit se na technickém procesu realizace, odhadu počtu pracovníků a případných doplňkových službách. Následně je naše firma připravena vypracovat cenovou nabídku či rozpočet.

Cenová nabídka na provedení výškového nebo rizikového mytí a čištění střech vždy obsahuje důležité informace, ze kterých se celkový rozpočet skládá:

Čistění a nátěry střech

 1. Adresa a lokalita místa
 2. Počet pracovníků
 3. Časová náročnost realizace
 4. Cena Kč per m2
 5. Cena Kč per hod per pracovník
 6. Režijní náklady
 7. Doplňkové služby (likvidace dřeva aj.)
 8. Předběžná konečná částka

Cenová nabídka na provedení výškové mytí a čištění střech vždy zahrnuje základní parametry nabídky tzn. časový odhad, náročnost realizace, počet pracovníků, speciální úkony, režijní náklady a doplňkové služby. Cena může být případně po dohodě se  zákazníkem upravena, jelikož se mohou během realizace vyskytnout nepředpokládané okolnosti (např. poškození tašek, problematická místa aj. komplikace) či nepředvídatelné úkony v rámci realizace akce.

Čistění a nátěry střech

Čištění a mytí střech a technologické informace

Naše firma jak již bylo uvedeno veškeré výškové práce provádí dle bezpečnostních směrnic a odborných školení. Výškové čištění a mytí střech nejsou výjimkou. Výškové čištění a mytí střech horolezeckou nebo lanovou technikou”:

 • Cenově výhodnější vs. klasické práce z plošiny
 • Řešení pro těžko a vysoko nedostupná místa
 • Úspora za pronájem lešení, plošiny atd.
 • Odpadá povinnost dopravních  omezení
 • Rychlost a flexibilita provedení úkonů
 • Různá variabilita úkonů, řemesel a činností

Výškové čištění a mytí střech a vstupní konzultace jde v ruku v ruce. Vstupní konzultace provádění výškových prací je takřka standardním postupem naší firmy. Cílem vstupní konzultace je především zjištění níže uvedených kritérií:

 • Rozsah činnosti, výškových prací v místě
 • Náročnost provedení z hlediska úkonů
 • Stanovení potřebného času a termínu
 • Podmínky k provádění výškových prací
 • Specifikace jednotlivých úkonů v čase
 • Finanční kalkulace a platební podmínky 

Čištění střech, výškové mytí střech a ochranné nátěry střech naši  klienti požadují pro různé oblasti, které jsme po vzájemné vstupní konzultaci připraveni zajistit či přímo sami zrealizovat. Naší hlavní doménou je výškové tlakové čištění střech, horkovodní čištění střech, parní mytí střech metodou Mosmatic, Idromatic, Kranzle, Oertzen a dlouhodobá nano impregnace a ochrana povrchů např. proti zelenání střech metodou Finalit, Anker, Saxo, Akemi.

Čistění a nátěry střech

Vysokotlaké čištění a mytí střech

Vysokotlaké čištění a mytí střech je prováděno vysoce účinnými metodami  a stroji profesionálního čištění Mosmatic™, Kranzle, Oertzen, Kärcher. Tyto metody nabízíme naším klientům na základě absolvovaných odborného školení a získaného certifikátu se zaměřením na profesionální tlakové čištění podlah a povrchů.

Metoda Mosmatic™ je profesionální a vysoce účinné metoda ekologického čištění povrchů a střech. Tato metoda je založena principu vysokotlakého čištění povrchů prostřednictvím vody s pracovní sílou kolem 250-ti barů a teplotou vody kolem 80-120 stupňů.

Metodou Mosmatic Professional™ jsme schopni vyčistit níže uvedené povrchy:

 • Střechy
 • Atypická místa
 • Zimní zahrady
 • Komíny
 • Odstranění povlaků
 • Odstranění zeleně

Tato metoda pracuje s velmi vysokým tlakem vody prostřednictvím rotačních trysek, které v těsné a konstantní vzdálenosti od čištěného povrchu díky tlaku vodě dokáží udělat v okamžiku v podstatě zázraky. Celkovému stavu a účinnosti čištění jednoznačně napomáhá ohřevní systém Hot Box, jehož prostřednictvím dochází k velmi vysoké teplotě vody a zvýšení účinnosti čištění. Celý proces hloubkového čištění se odehrává pod hlavním krytem hlavice, která jednoznačně zamezí rozstřiku nečistot a vody s to především díky okamžitému odsávání do velkoobjemového zásobníku.

Hlavní přednosti hloubkového čištění metodou Mosmatic Professional™

 • Vysoká účinnost
 • Okamžitá účinnost
 • Ekologické čištění
 • Okamžité odsávání
 • Okamžitý výsledek
 • Totální odstranění nečistot
 • Regulovatelný tlak
 • Rychlé schnutí povrchu
 • Příprava na impregnaci
 • Rychlost a efektivita
 • Bezprašnost

Metoda Mosmatic Professional™ vyžaduje k realizaci pouze přívod vody a elektřiny 380V. V případě potřeby je zdroj elektřiny 380V zajištěn prostřednictvím externí elektrocentrály.

Čistění a nátěry střech

Parní čištění a mytí střech

Čištění střech párou je metoda čištění za pomoci parního čističe nebo stroje. Pára se klasifikuje jako skupenský stav vody a patří do plynného skupenství. Pára je vytvořena z vody za pomoci tlaku a teploty. Parní čistič vytvoří horkou vodu a pod silným tlakem žene molekuly vody potrubním systémem ven ze stroje speciální úzkou tryskou. Objem vody, která je umístěna v nádobě parního čističe, se při jejím odpařování zvětšuje 1700 krát. Čištění párou patří mezi neúčinnější ekologické metody vůbec. Není třeba používat žádné chemické, čistící a odmašťovací přípravky. Pára z čističe dokáže proniknout do nejmenších nerovností a skulinek čištěného povrchu, a za vysoké teploty uvolní a odstraní mastnotu, oleje, vosk a další silné nečistoty.

Výškové čištění střech párou a jeho hlavními přednosti

 • Ekologické čištění bez chemických přípravků.
 • Ošetřený povrch zůstává dočasně antistatický.
 • Likviduje viry, bakterie, houby a další bacily.
 • Očištěný povrch zůstává bez zbytků nečistot.
 • Téměř destilovaná pára, která neobsahuje soli.
 • Mnohostranné využití v domácnosti i průmyslu.

Čistění a nátěry střech

Impregnace střech

Impregnace střech, které byly ochráněny a ošetřeny systémem Finalit Professional® – jsou hloubkově ochráněny a prostřednictvím vysoce odolné zpevňující impregnace (tzv. plnění pórů s biocidní a fungicidní ochranou) systémem Finalit | NR.21s a nemůže tak do hloubky materiálu fasády proniknout žádná špína, zelená řasa, atmosférický prach a atmosférická mastnota či jiné organické , anorganické či atmosférické nečistoty. 

Ochranou povrchu systémem Finalit | NR.21s systému Finalit Professional® lze hloubkově ochránit fasádní povrchy – beton, minerální fasáda, zateplená fasáda, štuková fasáda, kamenná fasáda, přírodní fasáda, teracová fasáda. Tato je také vhodná ochrana také pro povrchy, které jsou choulostivé na rozpouštědla! Prostřednictvím aplikace ochrany fasádního povrchu systémem NR.21s dochází k ochraně povrchu proti zelenání a tvorbě zelených povlaků, šednutí a uplývání atmosferických nečistot včetně paropropustných a základních anti-graffiti ochranných vlastností fasádních povrchů.

Možnosti použití

 • Hloubková penetrace fasádních povrchů
 • Povrchová ochrana fasádních povrchů
 • Zpevnění a paropropustné uzavření pórů fasádních povrchů
 • Žádné zabarvení fasádních povrchů
 • Redukce tvorby krystalizované vody (tmavé skvrny s „mokrou optikou“)
 • Goretex-efekt – paropropustnost > vlhkost z fasády může vydýchat ven, zvenčí se ovšem do fasády redukuje nasákavost.
 • Základní anti-graffiti ochrana proti průniku barev do fasádních povrchů
 • Ochrana proti šisování a blednutí barev fasády / UV stabilita vyčištěné fasády

Návod k použití

 • Teplota v prostoru musí být větší než +10°C!
 • Povrch připravený pro impregnaci musí být čistý!
 • Finalit Nr. 21S nanést nástřikem, válečkem nebo štětcem na čistý podklad. Aplikace může být provedena také na vlhký podklad. U málo savých nebo hladkých povrchů
 • Doba schnutí cca 10 – 60 minut. Úplné vyzrání až cca 24 hodin.
 • Finalit Nr. 21S je možné rozleštit

Vlastnosti

 • Ředitelný až 1:3 s vodou
 • Doba vyzrání je cca 12 hodin.
 • Plnič pórů / ochrana proti zelenání a šednutí / povrchová ochrana
 • Předúprava proti povětrnostním vlivům fasády
 • Zpevňovač fasády s biocidní ochranou proti zelení a šednutí
 • Neobsahuje žádný vosk, silikon nebo akrylát.
 • Fungicidní, odolný vůči UV-záření
 • Testován ústavem MA 39 Versuchs- und Forschungsanstalt der Stadt Wien
 • Životnost hloubkové ochrany: 5let

Technické specifikace funkčnosti

 • vysoká životnost ochrany na zpevnění a biocidní uzávěra povrchu
 • vysoká životnost ochrany na paropropustnost ochrany povrchu
 • vysoká životnost na redukci a zmírnění ulpívání a tvorby zelených řas tzv. zelenání povrchu
 • vysoká životnost na zamezení degradace povrchu fasády vlivem zelenání tzn. průniku biologického znečištění a šednutí tzn. průniku atmosferických nečistot
 • vysoká životnost na snadnou údržbu fasádního povrchu – fasádu je možné po do 5-ti let udržovat základní omytí systémem Puraqleen nebo vysokotlaké studenovodní techniky “wap” bez nutnosti hloubkového horkovodního parního čištění.

Tato technologie nedisponuje funkcí tzv. samočistící bezúdržbové 10-ti leté technologie. Je to především ochrana fasády vůči biologické a atmosférické degradaci s částečnou povrchovou redukcí ulpívání nečistot.