Protiplísňové barvy

Protiplísňové fasádní barvy, fungicidní fasádní barvy, antimykotické fasádní barvy, protiplísňové fasádní nátěry, silikonové fasádní nátěry, renovační fasádní barvy, nátěry fasád silikonovými barvami, provádění fasádních nátěrů a komplexní servis fasád je naše firma Fasádní Servis® připravena zajistit dle Vašeho přání a požadovaného rozsahu služeb dle našich interních směrnic ISIS System® a odborné licence a certifikace společnosti IICRC.

Protiplísňové barvy

Protiplísňové barvyISIS System® je posláním naší firmy, které má  přispět a pomoci dosáhnout  spokojenosti Vás jako našeho zákazníka a především přispět k dosažení co nejvyšší kvality provedené práce a výsledku realizace. Tato interní technologická  norma naší firmy   přináší maximální spokojenost  Vás – našich zákazníků v plné součinnosti se zachováním etických a jakostních prováděcích čistících standardů včetně dlouhodobé udržitelnosti ochrany povrchů a svěřeného majetku.

Fasádní povrchy jsou vystaveny vnějším vlivům, jako srážková voda, sluneční záření, nízké a vysoké teploty, nečistoty a působení mikroorganismů. Abychom zabránili většímu poškození fasády, je nutné fasádní povrch každých 10 až 15 let natřít. Tím vracíme fasádnímu povrchu funkčnost a zajistíme jeho pěkný vzhled.

Fasádní barva musí být dostatečně hydrofobní, aby se do ní nevsakovala srážková voda a vlhkost. Jedině tak, lze zamezit poškození fasády: trhlinám a loupáním barvy, puchýřkování, výkvětům nebo rozšíření řas. A plísni. Fasádní barvy musí být současně dobře paropropustná, aby vlhkost byla odvedena ze systému a nezůstávala za nátěrem. Protože chceme, aby fasáda zachovala pěkný vzhled co nejdéle, je důležité, aby byla fasádní barva také dostatečně odolná vůči UV záření.

Plísně na fasádách a jejich problematika

Biotické napadení bývá zpravidla zapříčiněno jasně danými a velmi špatně ovlivnitelnými fyzikálními a přírodními vlivy a s kvalitou podkladu nemívá přímou souvislost. Základním předpokladem růstu řas a plísní je dostatečná a především pravidelná dotace vlhkosti. Ke zvlhčování povrchu fasády pak dochází jednak formou dešťových srážek, anebo u zateplovacích systémů běžně i kondenzací vlhkosti na povrchu konstrukce (dotace vlhkosti kondenzací je poměrně nízká, ale za to neúprosně pravidelná). Nejčastěji jsou pak postiženy fasády orientované k severu, a to zejména proto, že na takto orientované fasády působí několik nepříznivých vlivů, které k růstu řas a plísní přispívají.

Biotické napadení fasád je ve většině případů způsobeno nedostatkem dopadajícího slunečního záření, které výrazně snižuje vlhkostní bilanci na povrchu fasády a zároveň tvrdým UV zářením eliminuje růst organismů. Pokud se k tomuto faktoru přidá ještě hnaný déšť, tak jsou řasy a plísně na fasádách téměř jistotou.

Protiplísňové barvy

Dalším problémem je větší tloušťka izolantů. Při použití silnějších konstrukce, která je podstatně chladnější a mnohem déle trvá odpařování zkondenzované vlhkosti, která má vliv na výskyt mikroorganismů na fasádě v součinnosti s prostředím, ve kterém se objekt nachází.

Pokud je v blízkosti lesní porost, stromy, husté keře, nebo vodní plocha, je podstatně větší předpoklad výskytu biotického napadení fasády. Důležitá je i volba materiálu, která může ovlivnit rychlost nástupu napadení fasády mikroorganismy. Nejnižší odolnost vůči biotickému napadení mají akrylátové omítky bez biocidních přísad, pak akrylátové omítky s biocidy, následují minerální omítky bez biocidů, dále minerální omítky s biocidem, silikátové omítky a nejodolnější jsou fasádní omítky a barvy na bázi silikonových pojiv s biocidy.

Plísně a jejich výskyt na fasádách a vnějších površích zateplených fasád může být ovlivněn mnoha faktory a fakticky se nedá předem odhadnout, jestli k intenzivnímu růstu dojde. Proto je velmi důležitým prvkem preventivní ochrana, která dokáže nástup růstu řas výrazně omezit. Klíčem k prevenci růstu mikroorganismů je tak především volba materiálů s vhodnými chemickými vlastnostmi v kombinaci s fungicidními prostředky. Z hlediska mechanické odolnosti je doporučeno volit zejména barvy na bázi silikonů, které svými hydrofobními vlastnostmi výrazně snižují vlhkostní namáhání fasády a díky svým difusním schopnostem umožňují snadný odchod par z konstrukce. Jako další řešení jsou fotokatalytické barvy a jejich funkční dlouhodobá ochrana na bázi fotokatalýzy.

Protiplísňové barvy

Protiplísňové barvy a specifikace

Silikonové fasádní barvy – jsou vyrobeny ze silikonového a disperzního pojiva. Charakteristickou vlastností silikonových pojiv je, že nevytváří film, ale ponechávají povrch porézní, čímž zajišťují jeho dobrou paropropustnost.

Silikonová pojiva jsou silně vodoodpudivá, proto mají nátěry bez ohledu na otevřenou porézní strukturu velice nízkou permeabilitu vody v kapalné fázi. Póry jsou totiž obklopeny hydrofobním silikonovým pojivem, a voda proto nemůže do nátěru penetrovat. Jelikož je povrch silně vodoodpudivý, má navíc nižší schopnost absorbovat nečistoty. Znečištěná srážková vody se nevsákne, ale odrazí. Silikonové pojivo poskytuje fasádě vysokou kvalitu a velmi dlouhou životnost.

Silikonové barvy se skvěle hodí v podstatě na jakýkoliv dům. Jedná se o moderní typ barvy, který obsahuje organická a silikonová pojiva. Můžete je použít na mírně vlhké zdivo i na sanační omítky. Silikonová (i silikátová) barva se perfektně hodí také na štukové okrasné fasády. Proto jsme tento typ barvy použili také na opravu secesní krásky ve Výstavní ulici v Brně.

Hlavní výhody silikonových protiplísňových barev

 • vysoká trvanlivost – někteří výrobci uvádějí i více než 30 let
 • vysoká prodyšnost
 • nepropustnost vody v kapalném skupenství
 • likvidace mikrobiologického znečištění / řas / plísní

Protiplísňové nátěry a jejich princip

Každý mikroorganismus (plísně, kvasinky, houby, bakterie) má buněčnou stěnu, která mu dává tvar a drží ho pohromadě. Součástí buněčné stěny jsou ionty. Uvedené nátěrové hmoty fungují na principu iontoměniče, který v místě dotyku buňky s nátěrem narušuje buněčnou stěnu. Tím dojde k jejímu zeslabení natolik, že vysoký vnitřní buněčný tlak způsobí její protržení a následnou smrt buňky. Připomíná to nafouknutý balónek. Když se ho dotkne zapálená cigareta, stěna balónku se naruší a balónek praskne. S buňkou je to stejné, jedná se o fyzikální práci, nikoli jen o chemii.”

Podstatou funkčnosti kvalitních fasádních protiplísňový nátěrů, které nabízejí 100% účinnost a tím také 100% ochranu stavebních povrchů je, že buňky se proti tomuto nátěru neumí účinně bránit, ani si vybudovat odolnost, jelikož způsobují její samo destrukci. Proces likvidace buněk je čistě dotyková záležitost. Nejedná se však pouze o pasivní vyčkávání. Díky tomu, že je zde opačný náboj, buněčná membrána je k němu fyzicky přitahována. Není však třeba obávat se rozkladu lidských buněk (např. při potřísnění), jelikož nedochází k řetězení reakce.

Protiplísňové barvy

Silikonové protiplísňové barvy a technické informace

Silikonové protiplísňové barvy nabízejí tzv. luxusní řešení – tedy jedno z nejdražších. Jednoznačně se vyznačují nejvyšší odolností vůči vodě v kapalné fázi. Pojivo silikonových fasádních barev tvoří akrylátové disperze doplněné (nad 50%) silikonovými emulzemi, které dávají konečnému povrchu vynikající vlastnosti – zejména vodoodpudivost, tím i velmi malou nasákavost a hovořit lze také o omezené špinivosti fasády a určitému samočištění dešťovou vodou. Takovýto povrch zůstává dlouhodobě čistý díky speciálnímu složení s fungicidy. Zde je velmi vhodné využití zejména v případech stěn budov orientované na sever, severovýchod a severozápad jsou velmi náchylné k porůstání řasami a k jinému biologickému napadení. Zpravidla je jen otázkou času, kdy se vytvoří, zvláště nevyskytuje-li se proudění vzduchu a v blízkém sousedství fasád jsou např. stromy.

Složení silikonových barev

 • látka tvořící film (pojivo) – akrylátové složky, jejich trvanlivost a pevnost závisí na této složce
 • rozpouštědlo – snižuje viskozitu nebo se používá voda nebo organické rozpouštědlo
 • pigmenty – dávají barvu, jsou přírodní, syntetické, organické a anorganické
 • silikonové emulze (nad 50%)
 • armovací složky / mikrovlákna
 • fungicidní složky

Dodatečně mohou být přidána plniva (dispergační, koalescenční, odpěňovací, atd.), Která jsou zodpovědná za odolnost proti opotřebení, odolnost proti vlhkosti, pevnost a antiseptický účinek. Pro získání odolných odstínů používejte různé organické a anorganické sloučeniny. Cenové a technické vlastnosti povlaku závisí na dostupnosti a počtu složek ve směsi.

Silikonové nátěrové hmoty určené pro fasády musí dokonale odolávat povětrnostním vlivům a chránit stavbu před extrémními podmínkami. Působí na ně především sluneční záření, mráz, vlhkost a střídání teplot. Jednou z největších zátěží je pro fasádní barvy střídání teplot, zvláště při spolupůsobení mrazu, kdy často dochází k poruchám. Fasádní nátěrová hmota tudíž musí střídání teplot odolávat a zachovávat si přitom dobré vlastnosti. K dalším hlavním parametrům fasádních nátěrů a omítek patří paropropustnostnasákavost či vodotěsnost a špinivost.

Fasádní silikonová barva s výztužnými mikrovlákny ošetřená biocidním přípravkem proti plísním a řasám Mikral renovo active od firmy HET  je za stranu naší firmy jednoznačně ověřena pro fasády a zateplovací systémy z cílem dosažení vodoodpudivosti nátěru, přemostění mikrotrhlin a dlouhodobé ochrany proti napadení plísněmi a řasami.

Technické specifikace silikonových fungicidních barev

 • vysoká vodoodpudivost a nízká špinivost
 • zvýšená odolnost vůči kyselým dešťům a průmyslovým exhalacím
 • přemostění nedynamických vlasových mikrotrhlin
 • dlouhodobá odolnost proti plísním a řasám
 • vhodná k přetírání starých fasádních nátěrů
 • paropropustnost
 • omyvatelnost
 • otěruvzdornost
 • tónovatelnost na tónovacích strojích
Technický list
Technický list