Fotokatalytické barvy

Fotokatalytické fasádní barvy, samočistící multifunkční barvy, funkční nátěry FN NANO®, antimykotické fasádní barvy, fotokatalytické protiplísňové barvy, aplikace fotokatalytických barev a komplexní servis fasád je naše firma Fasádní Servis® připravena zajistit dle Vašeho přání a požadovaného rozsahu služeb dle našich interních směrnic ISIS System® a odborné licence a certifikace společnosti IICRC a odborně způsobilé certifikace patentního českého systému FN NANO®.

Fotokatalytické barvy

Fotokatalytické barvyISIS System® je posláním naší firmy, které má  přispět a pomoci dosáhnout  spokojenosti Vás jako našeho zákazníka a především přispět k dosažení co nejvyšší kvality provedené práce a výsledku realizace. Tato interní technologická  norma naší firmy   přináší maximální spokojenost  Vás – našich zákazníků v plné součinnosti se zachováním etických a jakostních prováděcích čistících standardů včetně dlouhodobé udržitelnosti ochrany povrchů a svěřeného majetku.

Fasádní povrchy jsou vystaveny vnějším vlivům, jako srážková voda, sluneční záření, nízké a vysoké teploty, nečistoty a působení mikroorganismů. Abychom zabránili většímu poškození fasády, je nutné fasádní povrch každých 10 až 15 let natřít. Tím vracíme fasádnímu povrchu funkčnost a zajistíme jeho pěkný vzhled.

Fasádní barva musí být dostatečně odolná proti ulpívání srážkové vody a povrchové vlhkosti. Jedině tak, lze zamezit poškození fasády: trhlinám a loupáním barvy, puchýřkování, výkvětům nebo rozšíření řas a plísni. Fasádní barvy musí být současně dobře paropropustné, aby vlhkost byla odvedena ze systému a nezůstávala za nátěrem. Protože chceme, aby fasáda zachovala pěkný vzhled co nejdéle, je důležité, aby byla fasádní barva také dostatečně odolná vůči UV záření.

Fotokatalytické barvy

Fotokatalytické barvy a s tím související samočistící nátěry jsou aplikovány vždy jako poslední vrstva a slouží jako ochranný nano štít. Pro představu o jeho tloušťce si můžete porovnat fasádní stěrku, která je silná asi 2000 mikronů – tj. 2 mm, fasádní barvu 200 mikronů – tj. 0,2 mm a samočistící povrch fasádní fotokatalytické barvy  je silný max. 20 mikronů (ve 3 vrstvách) – tj. 0,02 mm. 

Plocha ošetřená funkčním nátěrem zůstává dlouhodobě čistá a neporůstá plísněmi, zelenou řasou ani mechy a lišejníky. Nevyžaduje údržbu. Pokud nedojde k mechanickému odstranění funkční vrstvy, nebo jejímu překrytí jiným materiálem, není teoreticky její životnost a funkčnost časově limitována. Ve vnějším prostředí však dochází v důsledku erozního působení větru a deště k jejímu postupnému obrušování. Výrobce proto doporučuje obnovit účinnost fotoaktivní povrchové vrstvy jedním nástřikem po 10–15ti letech na svislých plochách a po 5-ti letech na skosených plochách, které jsou více vystaveny eroznímu působení vody a sněhu.

UV fotokatalytické barvy a jejich specifika

Fotokatalytické barvy

Fotokatalytická nanotechnologie barevných fasádních nátěrů využívá energii světla, kterou přeměňuje na silný čistící a antimikrobiální efekt. Představte si  ploténku rozžhavenou na teplotu dosahující teploty mnoha tisíc stupňů Celsia. Pokud na ni dopadne malý kousek organického materiálu, ve vzdušném prostředí okamžitě shoří a rozloží se až na základní minerální komponenty. Na ploténce se nic neusadí. Podobně, ale při pokojové teplotě, fungují naše funkční nátěry FN NANO®. Tuto schopnost jim dodávají mikroskopické krystalky polovodiče oxidu titaničitého ( TiO2 ) a fyzikální jev fotokatalýza, poháněný světlem.

Fotokatalýza patří mezi fotoprocesy, které jsou přirozenou součástí našeho života a přírody kolem nás. Energie světla, která dopadá na mikro krystalky polovodiče TiO2 vytváří na jejich povrchu volné elektrony a elektronové díry, jejichž působení v kombinaci s kyslíkem rozkládá molekuly organických látek až na molekuly oxidu uhličitého a molekuly vody. Technologie funkčních nátěrů FN NANO® využívá specifických vlastností vysokého povrchu mikroskopických krystalků TiO2 o rozměrech menších než 100 nanometrů (nm) a fyzikálních jevů probíhajících na atomární a subatomární úrovni. Proto se jedná o nanotechnologii.

Fotokatalytické barvy

Nanokrystaly TiO2 jsou polovodičem, který transformuje světelnou energii v účinnou sílu schopnou čistit vzduch, vodu i půdu, bránit usazování mikroorganismů a zajišťovat samočištění povrchů. Tento efekt patří mezi polovodičové jevy a nazývá se fotokatalýza.

Fotokatalytické barvy a proces fotokatalýzy

Energie ultrafialové složky světla je přeměněna ve fotokatalytický efekt, který působí pouze na povrchu krystalku. Při tomto efektu absorbuje fotokatalyzátor (TiO2) prakticky kompletně světelnou energii ultrafialového záření. Na povrchu fotokatalyzátoru se tak objevuje silný oxidační efekt díky volným elektronům a elektronovým dírám. Přímá interakce elektronů a elektronových děr s vazbami molekul látek okolního prostředí velmi účinně rozkládá široké spektrum molekul organických látek, včetně nečistot (saze, špína, olej, částice) a zápachu. Tento efekt je výborně využitelný proti usazování a růstu mikroorganismů (bakterie, viry, řasy, plísně, houby).

Důsledkem absorpce UV záření fotokatalyzátorem TiO2 je, kromě výše zmíněného rozkladu organických polutantů, také reakce vedoucí ve vzdušném prostředí k tvorbě povrchových OH skupin. Tím dochází k nárůstu povrchové energie, který vede k významnému zvýšení hydrofility povrchu. Tento efekt je nevyčerpatelný protože se oxid titaničitý na fotokatalytické reakci podílí jen jako katalyzátor a nespotřebovává se. Popisované účinky jsou proto velmi dlouhodobé. Molekuly prakticky všech organických látek jsou v důsledku fotokatalytického efektu rozloženy převážně na molekuly vody (H2O) a oxidu uhličitého (CO2). Molekuly anorganických látek, schopné oxidace, jsou dále oxidovány (CO →CO2; NO → NO2; SO2 → SO3).

Fotokatalytické barvy a jejich parametry

  • výběr z omezené škály pastelových barev fasády sladěných s nano nátěrem FN®
  • přehled barevných variant fotokatalytických barev
  • vytvoření samočistící fasády s bezúdržbovým povrchem – bez chemie
  • barevný povrch který nebude porůstat plísněmi, řasami ani jinými mikroorganismy
  • záruka na funkčnost fotokatalytické barvy a fasády 10 let
  • čistá fasáda po dobu 10 let – supersilný samočistící efekt
  • barevná stálost fasády – dlouhodobá ochrana proti UV záření
  • vysoká prodyšnost a paropropustnost
  • každodenní aktivní samočištění

Fotokatalytické barvy

Fotokatalytické barvy a nátěry FN NANO® vykazují mimořádně silný efekt při čištění vzduchu a ochraně povrchu proti usazování špíny a mikroorganismů. Svojí fotokatalytickou účinností překonávají konkurenční produkty na trhu až stonásobně. Funkční nátěry FN NANO® dlouhodobě a spolehlivě ochrání kámen, beton, keramiku i dřevo před znehodnocením atmosférickou špínou a mikrobiologickým napadením plísněmi a řasami, mechem i lišejníkem.

Pevný a porézní podklad je základem pro nanesení nátěrové vrstvy funkčního nátěru FN NANO®, který je pak stále prodyšný a aktivní. Pokud je povrch stavby natřen funkčním nátěrem FN NANO® získává super-silnou samočistící schopnost a špína ani plísně a řasy se na něm neusazují. Vysoká paropropustnost a prostupnost vody  FN NANO® nátěrovou vrstvou a její velmi dobrá mrazuvzdornost je velkou výhodou při ochraně kamenných povrchů, které jsou nasáklivé pro vodu (například pískovec). Pokud jsou v zimním období opatřeny ochranným nátěrem s nižší prostupností pro vodu její páry než má FN NANO® , dochází často k hromadění vody uvnitř kamene a její zmrznutí pak urychluje jeho erozi.

Funkční nátěry FN NANO® jsou nejúčinnější nátěrovou hmotou s fotokatalytickým efektem  s ochranou proti ničivým účinkům ultrafialového záření. Působení ultrafialového záření je jedním z hlavních vlivů, které působí degradaci pojiva nátěrových hmot a fasádních stěrek. To vede k jejich postupnému rozpadu. Funkční nátěry FN NANO® obsahují velké množství fotoaktivního oxidu titaničitého. Jeho nanokrystaly pohlcují ultrafialové záření (UV).  Díky jejich vysoké koncentraci nepronikne přes nátěrovou vrstvu k podkladu, nepronikne prakticky žádné UV záření.

Technický list
Technický list
Technický list
Technický list
Technický list
Technický list
Technický list
Technický list
Technický list
Technický list
Technický list