Warning: Attempt to read property "post_content" on null in /data/web/virtuals/329200/virtual/www/wp-content/themes/Divi/includes/builder/feature/dynamic-assets/class-dynamic-assets.php on line 2078
Dezinfekce fasád, sanace fasád, dezinfekce plísní

Dezinfekce fasád

Dezinfekce fasád, sanace fasád, hloubková dezinfekce fasád, odstranění plísní, odstranění řas, čištění  fasád, dezinfekční nátěry fasád, mikrobiální dezinfekce fasád, biotické dezinfekce fasád jsme připraveni zajistit dle Vaší objednávky v rámci Prahy a České republiky na základě odborných a profesně způsobilých školení za stranu naší odborně způsobilé firmy Fasádní Servis®.

Dezinfekce fasád

Dezinfekce fasádISIS System® je posláním naší firmy, které má  přispět a pomoci dosáhnout  spokojenosti Vás jako našeho zákazníka a především přispět k dosažení co nejvyšší kvality provedené práce a výsledku realizace. Tato interní technologická  norma naší firmy   přináší maximální spokojenost  Vás – našich zákazníků v plné součinnosti se zachováním etických a jakostních prováděcích čistících standardů včetně dlouhodobé udržitelnosti ochrany povrchů a svěřeného majetku.

Řasy a plísně se rozmnožují rozrůstáním mycelia a sporami. Spory jsou rozmnožovací útvary plísní. Po dopadu spory na vlhké místo s živinami začne spora plísně klíčit, poté roste a vytváří reprodukční orgány. Z nich jsou do okolního prostředí uvolňovány zralé spory. Ty jsou velmi malé a lehké a tak jsou unášeny vzduchem na velké vzdálenosti. Vysoké koncentrace spor plísní v ovzduší jsou pro zdraví člověka nebezpečné, protože může dojít ke vzniku alergického onemocnění včetně astma bronchiale.

Řasy a plísně na fasádách jednoznačně ovlivňují alergie a řady infekčních onemocnění. Obecně lze říci, že alergici jsou k infekcím vnímavější a infekce u nich mohou mít těžší průběh. Plísně mohou poškozovat zdraví člověka i jinými způsoby. Při růstu produkují těkavé organické látky, některé z nich člověk vnímá jako plísňový zápach. Tyto látky mohou poškozovat sliznice dýchacích cest, dráždí oči, v nose a krku, způsobují bolesti hlavy a podráždění pokožky. Některé druhy plísní mohou způsobit i velmi závažná onemocnění, např. po vdechnutí spor patogenních druhů plísní mohou v tělních orgánech spory vyklíčit a růst, což se projeví orgánovými mykózami. Rozvoj těchto patogenních druhů  může vyvolávat i na povrchu těla různá kožní onemocnění, záněty oční rohovky a další.

Dezinfekce fasád

Řasy a plísně jsou mikroskopické houby, které rostou všude tam, kde je dostatek vlhkosti. Ve venkovním prostředí rostou nejčastěji na rostlinném opadu a v půdě. Mohou růst v širokém rozmezí teplot, většinou rostou dobře při teplotě kolem 25 °C. Proto se plísním nejvíce daří v přírodě od jara do podzimu a po celý rok v domech s vlhkými zdmi. Na zdech jsou živinami pro plísně mikro částečky organické hmoty z ovzduší. Plísně však dokáží růst a rozmnožovat se i při teplotách pod 10 °C, známe je rostoucí např. i na potravinách v lednici. Takže mohou růst i na zdech bytů. ve kterých se příliš netopí.

V posledních letech přibývá domů s šedými, zelenými, hnědými a černými útvary, které jsou výrazně viditelné právě na nových světlých fasádách. Barevné znehodnocení fasád je způsobeno rostoucími plísněmi a dalšími organismy, zejména řasami. Nárůsty mikroorganismů zhoršují estetický vzhled budov a podílejí se na degradaci omítek.

Nejčastěji se objevují na fasádách zateplených domů v různých intervalech (většinou pět a více let) po realizaci. Sílící tlak na energetické úspory a ochranu životního prostředí vede k rozsáhlému zateplování stávajících budov, a tak lze očekávat, že se počet zateplených budov bude stále zvyšovat. A tím i budov s rostoucími mikroorganismy na fasádách.

Nezbytnou podmínkou pro růst a množení mikroorganismů na fasádách domů ve venkovním prostředí je vlhkost. Významným faktorem, který podporuje dlouhodobý a nerovnoměrný výskyt vlhkosti následovaný růstem organismů na fasádách, je skutečnost, že povrchová vrstva zateplené budovy není ani trochu (oproti stavbám nezatepleným) zahřívána v podzimních, zimních a jarních měsících teplem unikajícím z objektu. Ukazuje se, že čím silnější je vrstva izolace (nejčastěji extrudovaný polystyren), tím více je problémů s vlhkostí na povrchu fasády.

K výskytu vlhkosti na povrchu fasádních systémů dochází vlivem kondenzace vzdušné vlhkosti. Z povrchu fasád, na nichž se plísně rozmnožují, se uvolňuje do ovzduší velké množství spor. Spory se při větrání mohou dostat i do vnitřního prostředí bytů a domů. Vzhledem k tomu, že spory uvolňované do ovzduší plísněmi rostoucími na fasádách domů patří většinou k nejčastějším alergenům, je pobyt v takovém prostředí pro citlivé osoby skutečnou zátěží.

Dezinfekce fasád

Dlouhodobě čistý vzhled fasády je přáním každého majitele nemovitosti. Fasádní systémy však často napadají plísně, mechy a další organické nečistoty, stejně jako prach a především fasáda podléhá UV degradaci prostřednictvím UV záření. Proti organickým nečistotám lze bojovat chemickými odstraňovači, impregnací, fungicidními prostředky. Proti prachu a UV degradaci a  zelenání fasáda lze na základě nově využité technologie zvané fotokatalýza lze účinně fasády chránit proti uvedené trojkombinaci a to díky síle  světla. Na kvalitu stavby má v průběhu její realizace vliv mnoho věcí, ale pouze fasáda kromě ochrany samotné budovy určuje i architektonický ráz a společně se střechou je opětovně vystavována nejrůznějším vlivům počasí a UV záření a teplotním rozdílům. Kvůli nečistotám, které přirozeně ulpívají na jejím povrchu, navíc přichází o svůj původní vzhled.

Dezinfekce fasád

Dezinfekce napadených fasád

Rozhodně nedoporučujeme používat přípravky s chlorem, neboť nejsou dobré. Sice ihned zabíjí vše, co je na povrchu a místo ještě vybělí, ale podhoubí plísně či řas zůstane, takže se pak plíseň nebo řasa může objevit znovu. Chlor navíc váže ve zdech vodu, vytváří chloridy a vlhkost sem tím pádem hůř odvětrává. Proto doporučuji raději používat přípravky bez chloru na bázi biocidních nebo fotokatalytických složek ( tyto především v exteriérech z důvodu UV záření).

Na trhu je velmi rozmanitá škála biocidních desinfekčních prostředků a to především z hlediska kvality a funkčnosti jednotlivých produktů. Naše firma jednoznačně doporučuje a provádí odbornou dezinfekci a odstranění biotického napadení osvědčenými produkty od českého výrobce HET s.r.o. a to přípravky Likvisan®.

LIKVISAN – biocidní přípravek proti plísním a řasám. Je vhodný k  sanaci plísní nebo řasami napadených zateplených, vápenných, vápenocementových a sádrových omítek, zdiva, sádrokartonových, sádrovláknitých, dřevotřískových, dřevovláknitých, betonových či kamenných stavebních konstrukcí, zdí opatřených tapetami apod. v interiéru i exteriéru. Přípravek lze použít zejména v koupelnách, prádelnách, sklepech, v prostředí s vysokou vlhkostí, v sanačních systémech atd. Neobsahuje anorganicky vázaný chlór, který by způsoboval vznik nežádoucích hygroskopických solí vedoucích k zasolování a následnému zvyšování vlhkosti zdiva. Přípravek nemá bělící účinky. Výrobek je konzervačním přípravkem pro zdivo (PT10).

Dezinfekci fasád předchází určení primární příčiny výskytu plísní či řas, které rostou a množí se tam, kde mají zabezpečený i minimální zdroj živin, příznivou teplotu, ale především vlhkost. Často jejich výskyt souvisí se špatně dodržovanými vlhkostně teplotními podmínkami vnitřního prostředí člověka (přechod na jiný typ topení, snížení větrání apod.). Další část primárních příčin souvisí se špatně udržovaným objektem, technickými chybami při stavbě, při rekonstrukcích (nedodržení technických norem na tloušťku obvodové konstrukce, vznik tepelných mostů, nevhodné či špatně provedené izolace základů a střešních krytin, nevhodná výměna oken a řada dalších). U rozsáhlejších sanací je vhodné provést kontrolu účinku (mykologický, algologický a bakteriologický rozbor povrchů.

Technické parametry

  • biocidní přípravek
  • účinná likvidace plísní a řas různého původu
  • prevence vzniku napadení
  • neobsahuje anorganický vázaný chlór
  • bez bělících účinků
  • nezasoluje zdivo
  • do interiéru i exteriéru
Technický list