Hroty a sítě proti ptactvu

Ochrana proti ptactvu, hroty proti holubům, lanka proti holubům, sítě proti holubům, zábrany a ochrana proti holubům Praha, pokládka zábran proti ptactvu horolezeckou technikou, výškové montáže ochrany a zábran proti holubům, výškové instalace sítí proti holubům a ptactvu, ochrana památek proti holubům a ptactvu, instalace hrotů proti holubům, ochrana proti holubům, ochrana proti ptactvu, věšení sítí proti holubům, instalace a malování siluet dravců, věšení a instalace umělých dravců, zábrany proti ptactvu na výškových budovách, věšení a instalace sítí proti ptactvu, instalace hrotů proti ptactvu jsme připraveni zajistit dle Vaší objednávky v rámci Prahy a České republiky na základě odborných a profesně způsobilých školení britského institutu IICRCISIS System™ za stranu naší odborně způsobilé firmy Fasádní Servis®.

Hroty a sítě proti ptactvu

Hroty a sítě proti ptactvuISIS System je posláním naší firmy, které má  přispět a pomoci dosáhnout  spokojenosti Vás jako našeho zákazníka a především přispět k dosažení co nejvyšší kvality provedené práce a výsledku realizace. Tato interní technologická  norma naší firmy   přináší maximální spokojenost  Vás – našich zákazníků v plné součinnosti se zachováním etických a jakostních prováděcích čistících standardů včetně dlouhodobé udržitelnosti ochrany povrchů a svěřeného majetku.

Fasádní Servis®je odborně způsobilou a renomovanou prováděcí firmou s kvalitním zázemím zakládajícím se na odborném vzdělání, teoretických vědomostech a bohaté a dlouholeté praxi prováděných služeb a realizací a spoluprací s významnými institucemi  v rámci ČR, Německu a Rakousku. Hlavním zdrojem odborných znalostí vedoucích pracovníků firmy je studium středoškolských řemeslných oborů a dlouholeté studium materiálů a zbožíznalství v oboru fasádního průmyslu.

Ochrana fasád je prováděna dle norem ISIS System Professional™ a IICRC britského institutu. ISIS System™ je patentní odborně prováděcí systém a norma pro inspekci, znalectví, zpracování, renovaci, ochranu kamenných povrchů. ISIS System™ je ochrannou obchodní a řemeslnou patentní prováděcí technologií naší firmy a slovo ISIS je složeninou anglického významu několika počátečních slov – Inteligent – Surface – Inovative  – System (Inteligentní povrchových inovativní systém). ISIS System™ je posláním naší firmy, které má  přispět a pomoci dosáhnout  spokojenosti Vás jako našeho zákazníka a především přispět k dosažení co nejvyšší kvality provedené práce a výsledku realizace. Tímto se snažíme se o maximální spokojenost Vás – našich zákazníků v plné součinnosti se zachováním etických a jakostních prováděcích kamenických standardů včetně dlouhodobé udržitelnosti ochrany kamenných povrchů a svěřeného majetku.

Hroty a sítě proti ptactvu

Potřebujete zajistit kvalitní instalace zábran proti ptactvu, hroty a sítě proti holubům, zábrany a ochrana proti holubům ve Vašem objektu, firmě,  domě či budově ve Vašem regionu v rámci České republiky?

Námi používané metody profesionální instalace hrotů a zábran proti holubům a ptactvu jsou prováděny na základě odborných školení  a získaných certifikátů, prostřednictvím vysoce kvalitních a účinných pomůcek včetně profesionálních renomovaných kvalitních materiálů a produktů. 

Instalace hrotů a zábran proti holubům a ptactvu je prováděno v rámci naší firmy dle bezpečnostních směrnic a certifikací ČHS (Českého horolezeckého svazu), kterého je naše firma čestným členem.  Absolvované školení pro odborné provádění výškových prací nás zavazuje k profesionálnímu a odbornému provedení objednaných úkonů včetně minimalizace poškození Vašeho majetku. Výše uvedené jsme schopni zajistit díky našim dlouholetým zkušenostem z horolezectví, což je velká výhoda pro výškové práce, pro práce na těžko dostupných místech a pohybu ve velké expozici.

Hroty a sítě proti ptactvu

Ochrana proti holubům a úvodní informace

Nic proti ptákům, ale v Praze a větších městech jsou to naneštěstí především holubi, kteří svým pobytem dlouhodobě ničí památkové objekty a fasády všeho druhu. Holubi se rádi drží na všech vystouplých místech fasád, jako jsou parapety, římsy, hrany okapů. Tam všude jsme schopni instalovat zábrany proti ptactvu a holubům.

Zábrany proti ptactvu a holubům jsou samostatným odvětvím výškových prací, jedná se o poměrně delikátní věc na kterou jsou pracovníci Výškového servisu vždy připraveni. Vždy, když instalujeme hroty proti holubům nebo věšíme ochranné sítě proti ptactvu, využíváme nejnovějších poznatků, osvědčených postupů a výrobci doporučovaných metod z oboru DDD (deratizace, desinfekce, desinsekce)..

Výše uvedené prostředky a metody ochrany a zábran proti ptactvu a holubům provádíme jako výškové práce a to za pomoci horolezecké techniky. Jsme proto velice šetrní k Vaší střeše a zevnímu opláštění budovy. Existuje několik variant, jak se proti ptactvu a zejména proti holubům bránit, obraťte se na nás a my Vám bezplatně poradíme, jak se s dotěrným ptactvem vypořádat!

Jsme si vědomi, že pokud se Vám povede nalézt skutečně seriózní  firmu provádějící odborné výškové práce, mají obě strany oboustranně vyhráno. S naší firmou máte o komplexní ochranný servis a odborně provedené výškové práce postaráno. Díky zkušeným pracovníkům, profesionálním zkušenostem a komplexnímu servisu od A-Z, budete jistě příjemně překvapeni a dle zkušeností našich stávajících klientů  především spokojeni.

Hroty a sítě proti ptactvu

Instalace zábran proti ptactvu a holubům je vedoucí pracovník povinen zahájit ve smluveném čase včetně ostatních pracovníků. V případě zpoždění je povinen minimálně 20 minut předem klienta informovat o zpoždění. Každý pracovník úklidu či čištění je povinen sdělit klientovi / zákazníkovi své jméno a řádně se představit. Při požádání klientem je povinen přeložit občanský průkaz.

Můžete se spolehnout, že všichni naši zaměstnanci, kteří k Vám přijdou na mytí oken jsou prověření, bezúhonní a spolehliví lidé. Zajišťujeme úklid domácnosti několika celebritám i předním politikům a jestliže oni nám umožní vstup do svého soukromí, nemusíte se obávat ani Vy. Veškeré důvěrnosti (osobního i obchodního charakteru), se kterými se pracovník setká, zůstávají pouze mezi ním a Vámi. Tyto skutečnosti neprobíráme ani v rámci firmy.

Naše firma je plně pojištěna u České pojišťovny do výše krytí 5-ti miliónů korun případně způsobené škody. Každý pracovník je povinen vedení naší firmy nahlásit případně způsobenou škodu a následně budeme s Vámi za stranu vedení firmy řešit kompenzaci či pojistnou událost.

Zábrany proti holubům a objednávka

Hroty a sítě proti ptactvu

Objednávka instalace zábran proti ptactvu předchází začátku naší vzájemné spolupráce. Obecně instalace zábran proti ptactvu a holubům objednávejte v dostatečném předstihu, alespoň týden předem.  Nejvhodnější forma objednávky mytí oken a komplexní zjištění informací je preferováno prostřednictvím e-mailové objednávky či telefonické specifikace. V případě Vašeho detailního výčtu informací je naše firma pro Vás obratem schopna připravit a vypracovat předběžnou cenovou nabídku či rozpočet.  V případě telefonického kontaktu se samozřejmě budeme ptát na několikero pro nás podstatných informací:

Hroty a sítě proti ptactvu

 1. Adresa a lokalita místa
 2. Plocha v m2 nebo bm
 3. Typ povrchu
 4. Výška instalace
 5. Vyčištění povrchu
 6. Přístupnost k místu
 7. Stav povrchu
 8. Čas a preferovaný termín realizace

Instalace hrotů a zábran a cenová nabídka

Osobní prohlídka prostor někdy má své opodstatnění a to především v případech větších prostor či specifičtější objednávky naše firma preferuje osobní prohlídku. Důvodem je důkladně zmonitorovat stav, ve které se prostor nachází a domluvit se na odhadu počtu hodin, pracovníků a případných doplňkových službách. Následně je naše firma připravena vypracovat cenovou nabídku či rozpočet.

Instalace hrotů a zábran proti holubům a ptactvu a cenová nabídka vždy obsahuje důležité informace, ze kterých se celkový rozpočet skládá:

Hroty a sítě proti ptactvu

 1. Adresa a lokalita místa
 2. Počet pracovníků
 3. Počet hodin (vždy odhad)
 4. Cena Kč / hod
 5. Cena Kč /m2
 6. Doprava
 7. Speciální materiály
 8. Doplňkové služby
 9. Předběžná konečná částka

Instalace hrotů a zábran proti holubům a ptactvu je ve většině případů akce na jeden dne a lze někdy očekávat i na více dnů. Je velice důležité říci, že námi zaslaný a kalkulovaný předběžný počet hodin vychází z našich dlouholetých zkušeností a ve většině případech se nám daří avizované časové rozmezí dodržet. Jsou však výjimky, které je potřeba vzít v potaz a stává se, že naši pracovníci Vás během průběhu úklidu mají povinnosti upozornit na případný nárůst počtu hodin.

Instalace hrotů, zábran a technologický postup

Hroty a sítě proti ptactvu

Námi používané metody a technické postupy výškové instalace hrotů a zábran proti holubům a ptactvu zábrany proti holubům jsou naprosto diskrétní, dokonce i sítě proti ptactvu mají svou estetickou hodnotu a nijak svým působením nenarušují celkový vzhled budovy.

Veškeré námi používané materiály z oboru DDD se hodí na jakýkoli typ domu. Ať se jedná o cihlový činžovní dům, kde obvykle provádíme zasíťování světlíků, či o panelový dům, kde nejčastěji provádíme zasíťování balkonů či lodžií nebo o rodinný dům nebo chatu kde zabezpečujeme zimní zahrady a pergoly proti ptactvu a v neposlední řadě o hotelový komplex kde ptáci svým působením narušují klid hostů a my umisťujeme budce proti holubům na rozmanitý tvar budovy.

Materiály použité pro bodce proti holubům, sítě či makety dravců mají garantovanou dobu životnosti, jsou vyrobeny z ostrých nerezových titanových drátů a z kvalitních UV stabilních polykarbonátových materiálů, proto je jejich funkčnost garantována až na dobu deseti let.

Hroty proti holubům a ptactvu

Hroty a sítě proti ptactvu

Hrotový systém je vhodný jako ochrana proti holubům pro represivní i preventivní ošetření. Hroty proti holubům se skládají  z plastového pásku do kterého jsou upnuty tenké nerezové hroty zabraňující dosednutí holubů na ošetřené místo. Nebojte se hrotů jako ochrany  proti holubům. Systém je velmi diskrétní díky průhlednému základnímu pásku a tenkým nerezovým hrotům, které jednou pro vždy vyřeší Váš problém s dotěrným ptactvem. Tento systém samozřejmě kromě holubů okupující většinu historických center našich měst, řeší i problém s ostatním nežádoucím ptactvem. Hrotový systém je nejvhodnější ochranou proti holubům a jinému dotěrnému ptactvu.

Instalace zábran proti ptactvu a holubům zejména u velkých komplexů doporučujeme kombinovat ze dvou variant. Tyto holubí zábrany instalujeme především na historických budovách v centru Prahy a jiných velkých měst po celé České republice. Tyto holubí zábrany se hodí hlavně na členité budovy a jejich rozsáhlé okapové systémy, kde ptáci rádi vysedávají a zanáší tak svými exkrementy okapový systém – to vede k narušení odtoku a následnému prosakování vody do fasády a postupné opadávání omítky. Zábrany proti ptactvu v podobě hrotů se hodí i na široké fasádní římsy, okenní špalety a všude tam, kde nelze vetřelce eliminovat jinými zábrany proti ptactvu. 

Montáž hrotů proti holubům se provádí na suchý a čistý povrch, přilepením neutrálním transparentním silikonovým tmelem. Hlavní zásady montáže: Hroty musí být vždy na okraji chráněné plochy, popřípadě pro zvýšení ochranného efektu mohou okraj přesáhnout o cca 1 cm. Na kraji lze použít pouze systém s uzavřenou řadou hrotů. Pro kvalitní výsledky je třeba dodržet technologický postup. Životnost hrotového systému je velká díky použitým špičkovým materiálům. Základní pásek UV stabilní polykarbonát německého výrobce, hroty  je nerezová ocel o Ø1,25mm.

Hroty proti holubům se skládají ze dvou hlavních částí a to z pevného polykarbonátového pásku, který je barevně neutrální  a ostrých titanových hrotů, které odpuzují ptáky proti dosednutí na Vámi určené místo. Hroty proti holubům jsou velice esteticky šetrné vůči stavbě i okolí. Hroty proti holubům jsou díky své barvě a velikosti (průhledný polykarbonát a 1mm tenký titanový drát) pro běžného kolemjdoucího prakticky neviditelné. V kombinaci se správnou instalací se jedná o velice účinné zábrany proti ptactvu.

Instalace sítí proti holubům

Hroty a sítě proti ptactvu

Při zabezpečování některých ploch a tvarů (fresky, sochy, balkony, ochozy, světlíky ap.) je vhodné kombinovat zábran proti holubům použitím hrotových systémů s aplikací ochranných sítí proti holubům. Tyto sítě, včetně systému jejich uchycení jsou vyrobeny z vysoce odolných materiálů, zaručujících dlouhou životnost a materiál i jeho barva je vždy volena s ohledem na maximální nenápadnost.

Síťový systém proti holubům je jediná 100% účinná ochrana lodžií, balkónů, světlíků a ochozů věží. Síť je upevněna kolem obvodu prostoru pomocí pružného ocelového rámu, který se skládá z ocelových oček upnutých do plastových hmoždinek a kterými je protaženo ocelové lanko napnuté pomocí napínacího šroubu. K takto vytvořenému rámu, který je schopen přesně kopírovat obvod se připne speciálními kleštěmi a hliníkovými sponkami síť. Materiál ocelového rámu může být z nerezové oceli nebo z pozinkované oceli. Systém je diskrétní a ze země téměř nepostřehnutelný.

Pokud je potřeba, může se použít barva sítě proti holubům přesně podle podkladu a to bílá, černá nebo kamenná. Síť má oko 50×50mm a 1mm tenké vlákno a tedy nestíní chráněný prostor. Sítě proti ptactvu se vyrábí v několika barevných kombinacích a naši  pracovníci ve výškách vždy dbají na co největší šetrnost holubích sítí jak vůči stavbě kde zábrany proti ptactvu instalují tak i jejímu okolí.

Ochranné sítě se také dodávají s různými rozměry ok a my je vždy instalujeme podle druhu ptactva, před kterým chráníme Vaši budovu. Instalace ochranných sítí trvá několik hodin a jedná se o zcela funkční metodu, která patří mezi DDD holubí zábrany. Pomocí lankového systému je vytvořen základní rám, který zcela kopíruje povrch zabezpečovaného místa – tento rám lze, díky kotvicí technologií, připevnit na jakoukoli stavbu s jakýmkoli povrchem.

Do tohoto rámu je následně vypnuta síť proti ptactvu pomocí kroužkového systému, který celou síť proti holubům drží v kýžené poloze. Protože zábrany proti holubům provádíme vždy jako výškové práce v Praze, jsme schopni vytvořit zcela nestandartní tvary sítí proti ptactvu a následně je nainstalovat prakticky kdekoli.

Instalace zábran proti ptactvu

Hroty a sítě proti ptactvu

Instalace zábran a sítí proti ptactvu formou maket dravců – jako ochrana proti holubům fungují zcela spolehlivě. Makety dravců dodáváme ve dvou provedeních a za dobu jejich využívání proti holubům se nám osvědčily obě varianty. Vždy tyto zábrany proti ptactvu provádíme jako výškové práce. Závěsné makety dravců v 3D provedení, opatřené reflexními lesklými prvky  – hodí se do otevřených prostor jako jsou atria, světlíky, otevřené dvory apod.

Tým designérů vyrábí jednotlivé makety dravců vždy jako originál! Proto věřte, že naše holubí zábrany jsou vždy stoprocentně funkční a v ochraně proti ptactvu odvedou svou práci dokonale.

Makety dravců ve 2D provedení, zvolená barva záleží na druhu podkladu a subjektu, který chceme eliminovat. Hodí se na velké prosklené plochy kancelářských budov, zimních zahrad a všude tam kde holubi svým působením znečišťují průhledové plochy. Nejčastěji však malujeme siluety dravců na fasády nově zateplených panelových domů, zejména stavby zateplené polystyrenem jsou nejčastěji vyhledávaným zdrojem zábavy Strakapouda jižního. Tento druh si často buduje svá hnízda uvnitř tepelných izolací budov, jeho hnízda dosahují nepřestavitelných rozměrů a tím narušují izolační vlastnosti celého zateplovacího systémů.