Hydrofóbní impregnační nátěr

Hydrofobní Impregnace fasád, hydrofobizace fasád, impregnační nátěry fasád Praha, fasádní impregnační nátěry, nátěry fasád speciálními impregnacemi, provádění ochranných impregnačních nátěrů a komplexní servis fasád je naše firma Fasádní Servis® připravena zajistit dle Vašeho přání a požadovaného rozsahu služeb dle našich interních směrnic ISIS System® a odborné licence a certifikace společnosti IICRC s použitím kvalitních fasádních barev renomovaných výrobců v ČR a zahraničí.

Hydrofóbní impregnační nátěr

Hydrofóbní impregnační nátěrISIS System® je posláním naší firmy, které má  přispět a pomoci dosáhnout  spokojenosti Vás jako našeho zákazníka a především přispět k dosažení co nejvyšší kvality provedené práce a výsledku realizace. Tato interní technologická  norma naší firmy   přináší maximální spokojenost  Vás – našich zákazníků v plné součinnosti se zachováním etických a jakostních prováděcích čistících standardů včetně dlouhodobé udržitelnosti ochrany povrchů a svěřeného majetku.

Dešťová voda způsobuje zašpinění a destrukci stavebních materiálů tím, že do nich proniká, vnáší s sebou nečistoty a postupně je nasycuje solemi (sírany a siřičitany). + UV záření a narůstající krystaly těchto solí jsou pak příčinou ztráty pevnosti stavebních materiálů a jejich postupné eroze, výkvětů solí, špinavých skvrn a celkového zašpinění.

Fasáda nejenom reprezentuje nás a naše bydlení, ale především chrání dům před mrazem, deštěm a vlhkostí. Abychom zvýšili životnost zdí domu, je potřeba o fasádu pravidelně pečovat. Když dodržíte základní rady při postupu, vydrží nátěr 10 až 12 let.

Naše firma provádí aplikaci impregnačních nátěrů v níže uvedených variantách

 • hydrofobní impregnační nátěry
 • nano hydrofobní impregnační nátěry
 • silikonové hydrofobní impregnační nátěry
 • zvýrazňující hydrofobní impregnační nátěry
 • biocidní hydrofobní impregnační nátěry
 • hydrofobní antigraffiti nátěry

Hydrofobní impregnační nátěry – vstupní informace

Impregnační nátěry určené pro fasády musí dokonale odolávat povětrnostním vlivům a chránit stavbu před extrémními podmínkami. Působí na ně především sluneční záření, mráz, vlhkost a střídání teplot. Jednou z největších zátěží je pro fasádní barvy střídání teplot, zvláště při spolupůsobení mrazu, kdy často dochází k poruchám. Fasádní impregnační nátěry tudíž musí střídání teplot odolávat a zachovávat si přitom dobré vlastnosti. K dalším hlavním parametrům fasádních impregnačních nátěrů patří paropropustnost, nenasákavost či vodotěsnost a protišpinivost.

Paropropustnost je u fasádních hmot velice důležitá, umožňuje odchod vodních par z konstrukcí. Větší nároky na paropropustnost jsou tam, kde vlastní stavební konstrukcí mohou vodní páry lehce prostupovat z interiéru do exteriéru a existuje riziko, že nátěrová hmota by vodní páry nestačila propouštět a docházelo by ke kondenzaci par v konstrukci. Příkladem takové konstrukce může být porézní plynosilikátové zdivo nebo difúzně otevřená dřevostavba apod. Laik si to může představit jako situaci, kdy si na běžky vezme klasické oblečení a přes ně pláštěnku. Vodní páry pak kondenzují na vnitřním líci pláštěnky a oblečení je vlhké.

Hydrofóbní impregnační nátěr

Hydrofobní impregnační nátěry na bázi nanotechnologie jsou vysoce mikroskopicky hydrofobní a olejofóbní impregnace, které zabraňují pronikání dešťové vody a nečistot do fasády. Fungují na principu lotosového efektu – účinná látka vybuduje na povrchu pórů a kapilár neviditelnou odpudivou nano vrstvu, která vykazuje vynikající hydrofobní a olejofóbní účinky, přitom významně neovlivní difúzní vlastnosti pórů – fasáda dýchá. Na povrchu nevzniká neprodyšná krusta jako např. při použití silikátových přípravků.

Hydrofobní impregnační nátěry na ošetřené fasádě vytváří zvýšený samočistící efekt – při dešti se nečistoty nabalí na dešťové kapky a skutálí se samospádem z fasády. Fasáda se takto méně nešpiní a prodlužuje se její životnost. Nano vrstva vytváří na fasádě ochranu před tvorbou plísní, mechů a výkvětů. Zabraňuje usazování špíny, ulpívání hmyzu a přimrzání námrazy. Ochranný nátěr také zpevňuje podklad fasády proti odrolení vlivem UV záření – je UV odrazivý.

Hydrofobní impregnační nátěry jsou určeny pro veškeré nasákavé a minerální konstrukce – cihelné zdivo, beton, cement, vápenné omítky, vápenopískové cihly a vláknitý cement. Nejsou vhodné na zoxidované a zasolené povrchy ani pro omítky na bázi syntetické pryskyřice a disperzní fasádní nátěry.

Hydrofóbní impregnační nátěr

Impregnační nátěry – technické informace

Impregnační nátěry disponují především reaktivní hydrofobní odpudivostí vody a tekutin. Jejich princip a složení je na siloxanové bázi obsahující organická rozpouštědla. Impregnační nátěry jsou považovány za všestrannou ochranu povrchů a to především nasákavých materiálů, betonu, cihelného zdiva, kámen, omítky, tenkostěnné kontaktní a zateplené omítky s cílem odolat proti působení vody. Netvoří film, neuzavírají póry v podkladu. Splňují požadavky ČSN EN 1504-2. Výborně pronikají do otevřených pórů podkladu, což zajišťuje dlouhodobou odolnost vůči vodě, přesto však je nátěr propustný pro vodní páru v obou směrech.

Impregnační nátěr stabilizuje stavební materiál, brání přístupu vody i do jeho trhlin o šíři až do 0,2 mm, výrazně prodlužuje jeho životnost, brání jeho zašpinění. Na všech neutrálních i alkalických materiálech zdiva rychle zasychá, hydrofobizační efekt nastává již několik hodin po jeho aplikaci. Je odolný teplotním změnám, ultrafialovému záření i exhalátům a ošetřený povrch je netoxický.

Hydrofóbní impregnační nátěrPrincip impregnační nátěrové hydrofobizace spočívá ve zvýšení povrchového napětí materiálů a zvětšení smáčecího úhlu vody vytvořením tenké vrstvičky hydrofobní látky na vnitřním povrchu pórů.

Zvyšuje se tak životnost podkladu fasádních materiálů, zvyšuje odolnost vůči mrazu a chemickým látkám, snižuje se pronikání vody a agresivních látek do omítkové konstrukce. Impregnační nátěr neovlivňuje propustnost pro vodní páru, snižuje možnost znečištění, neovlivňuje výsledný vzhled podkladu.

Impregnační nátěry – technologické parametry

 • snižuje kapilární nasákavost / měřitelně nezvyšuje difuzní odpor
 • snižuje tvorbu výkvětů
 • zabraňuje vnikání nečistot do pórů podkladu
 • zlepšuje tepelnou izolaci
 • může být přetírán jinými nátěry na rozpouštědlové bázi a disperzními nátěry
 • vyšší životnost a odolnost
 • snižuje pronikání iontů a jejich pohybu
 • nemá vliv na propustnost vodních par
 • nemá vliv na vzhled podkladu / pouze v případě zvýrazňujících nátěrů

Impregnační nátěry jsou tedy nosným ochranným nástrojem anorganických povrchů proti vodě. Užívají se jako finální impregnační nátěr na přírodní i umělý kámen (sochařská díla), beton, obklady, fasády, střešní krytiny, na všechny typy omítek. Užíváme nízko viskózní čiré kapaliny, které při správné aplikaci nevytváří lesklý povrch a nemění vzhled materiálů. Impregnační nátěr dokonale impregnuje materiál, účinně odpuzuje vodu a měřitelně nezvyšuje difuzní odpor.

Impregnační nátěry přináší níže uvedené funkční parametry:

 • odolnost proti zašpinění fasády
 • ochranu proti růstu plísní, mechů a výkvětů
 • dokonalý hydrofobní a olejofóbní účinek
 • snadné opakované čištění fasády
 • ochrana fasády proti povětrnostním vlivům
 • chemická odolnost proti přípravkům zimní údržby

Hydrofóbní impregnační nátěr

Technické zajištění fasádních hydrofobních nátěrů

 • montáž lešení kolem pláště fasády nebo přistavení plošiny
 • zajištění výškových prací
 • mobilní přikrytí nebo olepení oken fasády fólií
 • provedení drobných či celoplošných zednických oprav fasády
 • aplikace jednonásobného penetračního nátěru pláště fasády
 • aplikace jedno či dvojnásobného fasádního impregnačního nátěru jako finální úprava fasády
 • odstranění fólií z oken fasády či mobilního zakrytí
 • odklizení vzniklých odpadů, úklid okolí fasády

V případě Vašeho zájmu můžete navštívit naší fotogalerii či videogalerii a prohlédnout si ukázky našich realizací či přímo sekci ceník, kde naleznete přehled našich úkonů a jejich cenových hladin.

 

Děkujeme za Vaši přízeň a těšíme se na spolupráci.

Vedení firmy Fasádní Servis®

Úvod » Hydrofóbní impregnační nátěr