Impregnační nátěry

Impregnace fasád, impregnace fasád Praha, impregnační nátěry fasád Praha, fasádní impregnační nátěry, nátěry fasád speciálními impregnacemi, provádění ochranných impregnačních nátěrů a komplexní servis fasád je naše firma Fasádní Servis® připravena zajistit dle Vašeho přání a požadovaného rozsahu služeb dle našich interních směrnic ISIS System® a odborné licence a certifikace společnosti IICRC s použitím kvalitních fasádních barev renomovaných výrobců v ČR a zahraničí.

Impregnační nátěry

Impregnační nátěryISIS System® je posláním naší firmy, které má  přispět a pomoci dosáhnout  spokojenosti Vás jako našeho zákazníka a především přispět k dosažení co nejvyšší kvality provedené práce a výsledku realizace. Tato interní technologická  norma naší firmy   přináší maximální spokojenost  Vás – našich zákazníků v plné součinnosti se zachováním etických a jakostních prováděcích čistících standardů včetně dlouhodobé udržitelnosti ochrany povrchů a svěřeného majetku.

Dešťová voda způsobuje zašpinění a destrukci stavebních materiálů tím, že do nich proniká, vnáší s sebou nečistoty a postupně je nasycuje solemi (sírany a siřičitany). + UV záření a narůstající krystaly těchto solí jsou pak příčinou ztráty pevnosti stavebních materiálů a jejich postupné eroze, výkvětů solí, špinavých skvrn a celkového zašpinění.

Fasáda nejenom reprezentuje nás a naše bydlení, ale především chrání dům před mrazem, deštěm a vlhkostí. Abychom zvýšili životnost zdí domu, je potřeba o fasádu pravidelně pečovat. Když dodržíte základní rady při postupu, vydrží nátěr 10 až 12 let.

Naše firma provádí aplikaci impregnačních nátěrů v níže uvedených variantách

 • zpevňující impregnační nátěry
 • hydrofobní impregnační nátěry
 • silikonové impregnační nátěry
 • nano impregnační nátěry
 • samočistící impregnační nátěry
 • zvýrazňující impregnační nátěry
 • biocidní impregnační nátěry
 • ochrana proti graffiti – antigraffiti nátěry

Impregnační nátěry – vstupní informace

Impregnační nátěry určené pro fasády musí dokonale odolávat povětrnostním vlivům a chránit stavbu před extrémními podmínkami. Působí na ně především sluneční záření, mráz, vlhkost a střídání teplot. Jednou z největších zátěží je pro fasádní barvy střídání teplot, zvláště při spolupůsobení mrazu, kdy často dochází k poruchám. Fasádní impregnační nátěry tudíž musí střídání teplot odolávat a zachovávat si přitom dobré vlastnosti. K dalším hlavním parametrům fasádních impregnačních nátěrů patří paropropustnost, nenasákavost či vodotěsnost a protišpinivost.

Paropropustnost je u fasádních hmot velice důležitá, umožňuje odchod vodních par z konstrukcí. Větší nároky na paropropustnost jsou tam, kde vlastní stavební konstrukcí mohou vodní páry lehce prostupovat z interiéru do exteriéru a existuje riziko, že nátěrová hmota by vodní páry nestačila propouštět a docházelo by ke kondenzaci par v konstrukci. Příkladem takové konstrukce může být porézní plynosilikátové zdivo nebo difúzně otevřená dřevostavba apod. Laik si to může představit jako situaci, kdy si na běžky vezme klasické oblečení a přes ně pláštěnku. Vodní páry pak kondenzují na vnitřním líci pláštěnky a oblečení je vlhké.

Fasádní impregnační nátěry na bázi silikonové disperze představují nejpoužívanější a nejrozšířenější impregnační nátěrové systémy, které jsou navíc cenově dobře dostupné. Jedná se transparentní ochranné impregnace, které mohou nechat povrchu bez změny optiky nebo dochází tzv. zvýraznění podkladu či fasády.

Impregnační nátěry

Impregnační nátěry – technické informace

Impregnační nátěry disponují především reaktivní hydrofobní odpudivostí vody a tekutin. Jejich princip a složení je na siloxanové bázi obsahující organická rozpouštědla. Impregnační nátěry jsou považovány za všestrannou ochranu povrchů a to především nasákavých materiálů, betonu, cihelného zdiva, kámen, omítky, tenkostěnné kontaktní a zateplené omítky s cílem odolat proti působení vody. Netvoří film, neuzavírají póry v podkladu. Splňují požadavky ČSN EN 1504-2. Výborně pronikají do otevřených pórů podkladu, což zajišťuje dlouhodobou odolnost vůči vodě, přesto však je nátěr propustný pro vodní páru v obou směrech.

Impregnační nátěr stabilizuje stavební materiál, brání přístupu vody i do jeho trhlin o šíři až do 0,2 mm, výrazně prodlužuje jeho životnost, brání jeho zašpinění. Na všech neutrálních i alkalických materiálech zdiva rychle zasychá, hydrofobizační efekt nastává již několik hodin po jeho aplikaci. Je odolný teplotním změnám, ultrafialovému záření i exhalátům a ošetřený povrch je netoxický.

Impregnační nátěryPrincip impregnační nátěrové hydrofobizace spočívá ve zvýšení povrchového napětí materiálů a zvětšení smáčecího úhlu vody vytvořením tenké vrstvičky hydrofobní látky na vnitřním povrchu pórů.

Zvyšuje se tak životnost podkladu fasádních materiálů, zvyšuje odolnost vůči mrazu a chemickým látkám, snižuje se pronikání vody a agresivních látek do omítkové konstrukce. Impregnační nátěr neovlivňuje propustnost pro vodní páru, snižuje možnost znečištění, neovlivňuje výsledný vzhled podkladu.

Impregnační nátěry – technologické parametry

 • snižuje kapilární nasákavost / měřitelně nezvyšuje difuzní odpor
 • snižuje tvorbu výkvětů
 • zabraňuje vnikání nečistot do pórů podkladu
 • zlepšuje tepelnou izolaci
 • může být přetírán jinými nátěry na rozpouštědlové bázi a disperzními nátěry
 • vyšší životnost a odolnost
 • snižuje pronikání iontů a jejich pohybu
 • nemá vliv na propustnost vodních par
 • nemá vliv na vzhled podkladu / pouze v případě zvýrazňujících nátěrů

Impregnační nátěry jsou tedy nosným ochranným nástrojem anorganických povrchů proti vodě. Užívají se jako finální impregnační nátěr na přírodní i umělý kámen (sochařská díla), beton, obklady, fasády, střešní krytiny, na všechny typy omítek. Užíváme nízko viskózní čiré kapaliny, které při správné aplikaci nevytváří lesklý povrch a nemění vzhled materiálů. Impregnační nátěr dokonale impregnuje materiál, účinně odpuzuje vodu a měřitelně nezvyšuje difuzní odpor.

Impregnační nátěry přináší níže uvedené funkční parametry:

 • odolnost proti zašpinění fasády
 • ochranu proti růstu plísní, mechů a výkvětů
 • dokonalý hydrofobní a olejofóbní účinek
 • snadné opakované čištění fasády
 • ochrana fasády proti povětrnostním vlivům
 • chemická odolnost proti přípravkům zimní údržby

Impregnační nátěry

Technické zajištění fasádních nátěrů

 • montáž lešení kolem pláště fasády nebo přistavení plošiny
 • zajištění výškových prací
 • mobilní přikrytí nebo olepení oken fasády fólií
 • provedení drobných či celoplošných zednických oprav fasády
 • aplikace jednonásobného penetračního nátěru pláště fasády
 • aplikace jedno či dvojnásobného fasádního impregnačního nátěru jako finální úprava fasády
 • odstranění fólií z oken fasády či mobilního zakrytí
 • odklizení vzniklých odpadů, úklid okolí fasády

V případě Vašeho zájmu můžete navštívit naší fotogalerii či videogalerii a prohlédnout si ukázky našich realizací či přímo sekci ceník, kde naleznete přehled našich úkonů a jejich cenových hladin.

 

Děkujeme za Vaši přízeň a těšíme se na spolupráci.

Vedení firmy Fasádní Servis®

Úvod » Impregnační nátěry