Opravy fasád

Opravy fasád, opravy mikroprasklin, opravy trhlin,  nátěry fasád,  čištění fasád,  mytí fasád, výšková údržba fasád a klempířských prvků, klempířské práce a opravy okapů, nátěry plechů syntetickými a nesyntetickými barvami, opravy a rekonstrukce fasád,  opravy fasád, rekonstrukce fasád z lešení, opravy fasád pomocí horolezecké techniky, drobné opravy fasád, zateplování fasád, havarijní opravy fasád, sanace a opravy fasád, nátěry fasád z lešení, nátěry fasád pomocí horolezecké techniky, štukování fasád – umělecké štukatérství, špricování fasád jsme připraveni zajistit dle Vaší objednávky v rámci České republiky za stranu naší odborně způsobilé firmy Fasádní Servis®.

Opravy fasád

Potřebujete zajistit kvalitní fasádní práce, opravu fasády, nátěry fasády a renovaci fasády či antigraffiti nátěry fasády, okapů a svodů ve Vašem objektu, firmě,  domě či budově ve Vašem regionu v rámci České republiky?

Opravy fasád Praha, opravy fasád Brno, opravy fasád Plzeň, opravy fasád Mělník, opravy fasád Česká lípa, opravy fasád Mladá Boleslav, opravy fasád Liberec, opravy fasád Ústí nad Labem, opravy fasád Děčín, opravy fasád Kladno, opravy fasád Benešov, opravy fasád Beroun a jiné služby jsme připraveni zajistit do 48-mi hodin ve Vašem regionu. 

Námi používané metody profesionálních fasádních oprav a čištění fasád jsou prováděny na základě odborných školení  a získaných certifikátů, prostřednictvím vysoce kvalitních a účinných pomůcek včetně profesionálních renomovaných kvalitních materiálů a produktů.

Opravy fasád a nátěry fasád jsou prováděny v rámci naší firmy dle bezpečnostních směrnic a certifikací ČHS (Českého horolezeckého svazu), kterého je naše firma čestným členem.  Absolvované školení pro odborné provádění fasádních prací nás zavazuje k profesionálnímu a odbornému provedení objednaných úkonů včetně minimalizace poškození Vašeho majetku. Výše uvedené jsme schopni zajistit díky našim dlouholetým zkušenostem z horolezectví,
což je velká výhoda pro  práce, pro práce na těžko dostupných místech a pohybu ve velké expozici.

Opravy fasád

Opravy fasád a úvodní informace

Jsme si vědomi, že pokud se Vám povede nalézt skutečně seriózní  firmu provádějící odborné  práce, mají obě strany oboustranně vyhráno. S naší firmou Fasádní Servis  máte o komplexní fasádní servis a odborně provedené  práce postaráno. Díky zkušeným pracovníkům, profesionálním zkušenostem a komplexnímu servisu od A-Z, budete jistě příjemně překvapeni a dle zkušeností našich stávajících klientů  především spokojeni.

Opravy fasád provádíme na všech druzích fasád a ze všech druhů materiálů, specializujeme se na  montáže okapových systémů prováděných ve výškách, pomocí horolezecké techniky. Provádíme údržbu a opravy fasád a okapů na rodinných i činžovních domech. Zanedbaná péče o fasádu, střešní krytinu a okapový systém má za následek časté havarijní situace. Zejména ve městech na činžovních domech provádíme opravy a nátěry fasád okapový žlabů a svodů. Naši pracovníci jsou držitelé výučních listů a profesionálové ve svém oboru.

Opravy a nátěry fasád a okapů je vedoucí pracovník povinen zahájit ve smluveném čase včetně ostatních pracovníků. V případě zpoždění je povinen minimálně 20 minut předem klienta informovat o zpoždění. Každý pracovník úklidu či čištění je povinen sdělit klientovi / zákazníkovi své jméno a řádně se představit. Při požádání klientem je povinen přeložit občanský průkaz.

Můžete se spolehnout, že všichni naši zaměstnanci, kteří k Vám přijdou jsou prověření, bezúhonní a spolehliví lidé. Zajišťujeme realizace a  práce několika celebritám i předním politikům a jestliže oni nám umožní vstup do svého soukromí, nemusíte se obávat ani Vy. Veškeré důvěrnosti (osobního i obchodního charakteru), se kterými se pracovník setká, zůstávají pouze mezi ním a Vámi. Tyto skutečnosti neprobíráme ani v rámci firmy.

Naše firma je plně pojištěna u České pojišťovny do výše krytí 5-ti miliónů korun případně způsobené škody. Každý pracovník je povinen vedení naší firmy nahlásit případně způsobenou škodu a následně budeme s Vámi za stranu vedení firmy řešit kompenzaci či pojistnou událost.

Opravy fasád

Opravy fasád a objednávka

Objednávka fasádních oprav a nátěrů fasád předchází začátku naší vzájemné spolupráce. Obecně  opravy a nátěry fasád objednávejte v dostatečném předstihu, alespoň týden předem.  Nejvhodnější forma objednávky oprav fasád a komplexní zjištění informací je preferováno prostřednictvím e-mailové objednávky či telefonické specifikace. V případě Vašeho detailního výčtu informací je naše firma pro Vás obratem schopna připravit a vypracovat předběžnou cenovou nabídku či rozpočet.  V případě telefonického kontaktu se samozřejmě budeme ptát na několikero pro nás podstatných informací:

Opravy fasád

 1. Adresa a lokalita místa
 2. Plocha v m2 nebo bm
 3. Typ povrchu
 4. Výška instalace
 5. Vyčištění povrchu
 6. Přístupnost k místu
 7. Stav povrchu
 8. Čas a preferovaný termín realizace

Opravy fasád a cenová nabídka

Osobní prohlídka prostor někdy má své opodstatnění a to především v případech větších prostor či specifičtější objednávky naše firma preferuje osobní prohlídku. Důvodem je důkladně zmonitorovat stav, ve které se prostor nachází a domluvit se na odhadu počtu hodin, pracovníků a případných doplňkových službách. Následně je naše firma připravena vypracovat cenovou nabídku či rozpočet.

Opravy fasád a cenová nabídka vždy obsahuje důležité informace, ze kterých se celkový rozpočet skládá:

Opravy fasád

 1. Adresa a lokalita místa
 2. Počet pracovníků
 3. Počet hodin (vždy odhad)
 4. Cena Kč / hod
 5. Cena Kč /m2
 6. Doprava
 7. Speciální materiály
 8. Doplňkové služby
 9. Předběžná konečná částka

Oprava fasád je ve většině případů akce na jeden den a lze někdy očekávat i na více dnů. Je velice důležité říci, že námi zaslaný a kalkulovaný předběžný počet hodin vychází z našich dlouholetých zkušeností a ve většině případech se nám daří avizované časové rozmezí dodržet. Jsou však výjimky, které je potřeba vzít v potaz a stává se, že naši pracovníci Vás během průběhu úklidu mají povinnosti upozornit na případný nárůst počtu hodin.

Opravy fasád

Opravy fasád a technické informace

Opravu a údržbu fasád provádíme u našich klientů, kteří mají poškozenou štukovou či jádrovou omítku na fasádě či mají poškozené či zkorodované klempířské fasádní prvky nebo jim opadává střešní římsa či okenní špalety. Vykazuje-li Vaše fasáda nějaký z výše zmíněných příznaků, neváhejte nás kontaktovat. Obratem zajistíme revize fasád a navrhneme optimální řešení. Zdánlivě malé poškození může způsobit velké škody a vést k celkové degradaci Vaší fasády!

Opravy či renovace fasád volíme dle druhu a rozsahu fasády a pak zvolíme podle typu poškození fasády a dostupných finančních prostředků vhodný koncept opravy či renovace pro zákazníka. Celková revize fasády a případné zvolení rozsahu a druhu zásahu do fasády je z časového hlediska velmi těžko specifikovatelnou záležitostí. I v případě nepříliš velkých a zdánlivě neškodných poškození fasády v klíčových místech, jako je střešní římsa, okenní parapety a dalších extrémně exponovaná místa je vždy nezbytné tyto poškození neprodleně odstranit. Každé, zdánlivě neškodné, poškození totiž napomáhá erozi Vaší fasády. Typickým a velmi častým příkladem je nadzvednuté nebo zkorodované oplechování střešní římsy.

Pokud se voda dostává skrz zkorodované klempířské prvky do omítky fasády – fasádu hloubkově narušuje. Navlhlá fasádní omítka je podstatně náchylnější  k opadávání a daleko snadněji podléhá teplotním a povětrnostním vlivům (zvláště v zimních měsících dochází k popraskání fasádního pláště). Navlhlé místo se pak rozšiřuje postupně po celé fasádě až dojde k její celkové erozi.

Revize oprav fasád a technické informace

Opravy fasád

Revize fasád provádíme v Praze a po celé České republice, jejich účelem je aktuální zhodnocení stavu a zjištění závad na fasádě. Revize fasád doporučujeme provádět nejlépe jednou za dva roky vždy po zimním období. Pokud při revizi fasády zjistíme jakoukoli závadu, po konzultaci se zákazníkem navrhneme optimální řešení a způsob realizace opravy fasády. Ve většině případů však doporučujeme problém odstranit neprodleně, neboť zanedbáním drobných závad mohou vzniknout poškození daleko většího rozsahu. Toto se pak promítne do způsobu opravy fasády, doby realizace a v neposlední řadě také ceny.

Barva fasády je jedna z hlavních věcí, která dotváří celkový obraz Vašeho domu. Kvalitní a dobře zvolená fasádní barva dokáže rozsvítit i ten nejzašedlejší dům v temné uličce na okraji města. Fasádní barva však neovlivňuje jen barevné vzezření domu a celkové fungování stavby jako celku. Fasáda domu je jako lidská kůže, denně odolává nepřízni vnějších vlivů, stará se o další vrstvy pod sebou a má také za úkol propustnost vzduchu a ostatních plynů v obou směrech. Proto vždy, když vybíráme druh barvy pro nátěr fasády, volíme vždy nejkvalitnější řešení pro Vaší fasádu. Používáme fasádní barvy od výrobců: BAUMIT, WEBER, QUICK-MIX, OMIFLEX. Všechny námi používané fasádní barvy splňují tyto kritéria: Jsou odolné proti povětrnostním vlivům (déšť, voda, slunce, vítr), Jsou odolné vůči UV záření, Jsou paropropustné (míra paropropustnosti záleží za typu zateplení a zvoleném druhu fasádní barvy), jsou  UV stabilní a světlostálé.

Opravy fasád se provádějí třemi základními druhy nátěrů

Opravy fasád

Silikátové fasádní barvy vykazují výborné vlastnosti především z hlediska paropropustnosti a voděodolnosti, nezřídka se proto používají v místech s větším výskytem vlhkosti. Jejich výhodou je vyšší odolnost vůči UV záření. Jsou vhodné jako krycí vrstva všech zateplovacích systémů.

Silikonové fasádní barvy jedná se o FERARI mezi fasádními barvami. Nejlepší, avšak také nejdražší možné řešení. Velice málo se špiní, neulpívají na nich částice prachu, jsou velice voděodolné, výborně paropropustné a také díky své elasticitě skvěle odolávají mechanickému poškození a změnám teplot.

Akrylátové fasádní barvy jsou hojně využívané fasádní barvy všemi druhy spotřebitelů, ať už se jedná o velké stavební firmy nebo drobné živnostníky. Jejich pojivová struktura je vytvořena ze syntetické pryskyřice – to tomuto druhu fasádní barvy dodává veliké plus do boje proti vnějším vlivům. Vykazují výborné hodnoty z hlediska voděodolnosti. Jsou však hůře paropropustné a mají nižší odolnost vůči UV degradaci (záření), jako krycí vrstva na polystyrenové zateplovací systémy. Jejich velikou výhodou je oproti ostatním druhům fasádních barev jejich cenová dostupnost.

Opravy a renovace fasád a omítek

Drobná oprava fasády menšího rozsahu nevyžaduje komplexní technické zabezpečení tak, jako její celková rekonstrukce. Drobné opravy fasád provádíme jako  práce pomocí horolezecké techniky, toto řešení se nabízí jako nejlevnější a nejrychlejší možnost lokálních oprav.  Drobné opravy na fasádě, provedené naší firmou, jsou v celkovém kontextu fasády okem nezaregistrovatelné. Z estetického hlediska se veškeré námi provedené opravy fasád podařilo uvést do původního stavu celkového vzezření fasády domu.

Opravy fasád

Opravy fasád

Opravy fasád

Opravy fasád

Havarijní oprava fasády je pouze velice nezbytné a provizorní řešení aktuálního havarijního stavu fasády. Havarijní opravu fasády provádíme pouze v případě že hrozí reálné nebezpečí odpadnutí části fasádního pláště na přilehlou komunikaci nebo jiný veřejně přístupný prostor. Havarijní opravu fasády provádíme pouze v případě, že hrozí bezprostřední nebezpečí újmy na majetku či lidském zdraví. Havarijní opravu fasády provádíme pomocí horolezecké techniky nebo za podpory vysokozdvižné hydraulické plošiny a za použití ověřených stavebních materiálů v závislosti na druhu a kvalitě stávajícího podloží. Havarijní opravou fasády se rozumí sanační zpevnění zdiva, zajištění fasády proti dalšímu opadávání a zamezení celkové eroze fasády.

Celková oprava fasády probíhá tam, kde  je fasáda domu ve špatném stavu jako celek, je nezbytné provést celkovou rekonstrukci celého fasádního opláštění budovy. Rekonstrukce většího rozsahu se již však neprovádí jako  práce pomocí horolezecké techniky. U takto rozsáhlých zásahů do fasády je nezbytná stavba lešení. V případě celkové opravy fasády za Vás vyřídíme veškeré formality a náležitosti nezbytné k provedení rekonstrukce fasády:

 • zábor veřejného prostranství k provedení rekonstrukce fasády
 • stavební povolení
 • povolení na odboru památkové péče u památkových objektů
 • výběr vhodných stavebních materiálů k provedení rekonstrukce fasády
 • dohled nad průběhem rekonstrukce fasády a finální úklidové práce

Odstranění a čištění graffiti a antigraffiti ochrana

Opravy fasád

Antigraffiti nátěry a ochrana fasád není jen ochrana proti graffiti, je to komplexní systém vhodný pro konkrétní materiály a povrchy dle zatížení a povrchové struktury. Neexistuje žádný systém, který by byl vhodný pro všechny podklady. To je dáno již různorodostí podkladu, který chceme chránit. Už jenom fyzikálními vlastnostmi (např. paropropustnost u betonu, dřeva, umělé hmoty, kovu) a chemickými vlastnostmi (zásaditý, kyselý, neutrální, organický, anorganický) podkladu jsou kladeny různé požadavky na antigraffiti systémy.

Proto jsou pro každý typ podkladu sestaveny nátěrové systémy s přesnou definicí jednotlivých vrstev, které garantují přilnavost k podkladu a ochranu před zátěží od okolního prostředí. Pro dimenzování nátěrového systému hraje roli typ zatížení (sprejové barvy, popisy fixem, moč, kyselina, louh, voda, sůl, organické nánosy atd.) a intenzita zatížení (opakované útoky sprejerů, stálé zatížení CO2 a další).

Antigraffiti systém je soubor různých metod a aplikací jehož cílem je řešit problematiku poškozování majetku tzv. graffiti tvorbou. Tento program, který vychází ze zkušeností řady evropských i amerických metropolí, je založen na pilířích, kterými jsou prevence a ochrana objektů, založená na odstraňování graffiti z jejich povrchů (fasády).