Renovační nátěry

Renovace fasád, renovační nátěry fasád, zacelující nátěry fasád, fasádní barvy na praskliny, mikrovláknové fasádní barvy, sanační fasádní barvy, mikroarmovací fasádní barvy, renovační fasádní barvy, silikonové fasádní barvy, silikonové fasádní nátěry, sanace fasádních omítek, nátěry fasád mikrovláknovými barvami a komplexní servis fasád je naše firma Fasádní Servis® připravena zajistit dle Vašeho přání a požadovaného rozsahu služeb dle našich interních směrnic ISIS System® a odborné licence a certifikace společnosti IICRC.

Renovační nátěry

Renovační nátěryISIS System® je posláním naší firmy, které má  přispět a pomoci dosáhnout  spokojenosti Vás jako našeho zákazníka a především přispět k dosažení co nejvyšší kvality provedené práce a výsledku realizace. Tato interní technologická  norma naší firmy   přináší maximální spokojenost  Vás – našich zákazníků v plné součinnosti se zachováním etických a jakostních prováděcích čistících standardů včetně dlouhodobé udržitelnosti ochrany povrchů a svěřeného majetku.

Fasádní povrchy jsou vystaveny vnějším vlivům, jako srážková voda, sluneční záření, nízké a vysoké teploty, nečistoty a působení mikroorganismů. Abychom zabránili většímu poškození fasády, je nutné fasádní povrch každých 10 až 15 let natřít. Tím vracíme fasádnímu povrchu funkčnost a zajistíme jeho pěkný vzhled.

Fasádní barva musí být dostatečně hydrofobní, aby se do ní nevsakovala srážková voda a vlhkost. Jedině tak, lze zamezit poškození fasády: trhlinám a loupáním barvy, puchýřkování, výkvětům nebo rozšíření řas. A plísni. Fasádní barvy musí být současně dobře paropropustná, aby vlhkost byla odvedena ze systému a nezůstávala za nátěrem. Protože chceme, aby fasáda zachovala pěkný vzhled co nejdéle, je důležité, aby byla fasádní barva také dostatečně odolná vůči UV záření.

Fasádní omítka by si měla v průběhu času co nejvíce uchovávat původní barevný odstín rovnoměrný po celém povrchu. Je také důležité bránit rozrůstání řas a plísní. Dosáhneme toho aplikací barvy, která je dostatečně hydrofobní, jelikož mikroorganismy ke svému růstu potřebují vodu, a současně obsahuje dlouhodobé účinné algicidy a fungicidy.
Fasádní barvy dělíme podle chemického složení pojiva, což je jedna z hlavních složek barvy, na akrylátové, silikonové, silikátové a vápenné.

Renovační nátěry

Mikropraskliny a jejich specifika

Povrchy vnějších stěn jsou vystaveny povětrnostním vlivům prostředí, které je v současné době stále agresivnější a degradace podkladu tím rychlejší. Nejdůležitější otázkou v řešení ochrany venkovních stěn je výběr nejvhodnějšího systému. Ať už je požadavek na anti-graffiti vnější nátěr, vodě nebo povětrnosti odolný nátěr, chemicky odolný nátěr nebo nátěr, který zvyšuje ochranu fasádního opláštění, vždy je potřeba chápat, že stárnutí se týká dlouhodobé změny vlastností fasády  v čase.

Trhliny na povrchu omítky a trhliny prostupující vrstvami omítky

Tyto se mohou vyskytovat jako síťovité trhliny jemnosti vlasu. Podle příčiny se jedná o trhliny v důsledku spékání nebo smršťování na povrchu horní vrstvy omítky. U suché omítky je často nejprve nerozeznáme. Objevují se síťovou formou a výrazněji než trhliny na povrchu omítky.

Trhliny na styčných a ložných spárách

Tyto trhliny procházejí celou tloušťkou omítky až do spár zdiva a jsou rozeznatelné podle průběhu trhliny, který je do velké míry identický se spárami ve zdivu. Zde je doporučena speciální armovací mikrovláknová barva na překlenování trhlin do 2 mm s vynikající kryvostí určená pro všechny typy fasád s přilnavým podkladem.

Samozřejmě, že se hodnotí spousta dalších parametrů, které usměrňují užití těchto NH ke konkrétnímu účelu. Výběr některých: propustnost pro CO2, přídržnost k podkladu, schopnost přemostění trhlin, mechanická odolnost, široká škála průkazu odolnosti vůči povětrnosti vč. odolnosti UV záření, odolnost proti působení chemických látek.

Penetrační nátěrové systémy jsou velmi podstatné. Jejich užití je důležité jako základní zpevňovací vrstva a v případě vysoké degradace fasádní omítky je používán jako podkladový nátěrový systém nátěr, který obsahuje mikrovláknové složky, křemičitany a minerální pojiva se nazývá egalizačním (vyrovnávacím / vysoce zpevňujícím) podkladovým penetračním nátěrem a vytváří tzv. adhesivní můstek současného podkladu a zároveň připravuje povrch na další finální krycí nátěrové systémy.

Nátěrové hmoty používané na vnějších pláštích budov musí zároveň vykazovat tu nejvyšší barevnou stálost. Tato vlastnost je zajišťována užíváním výhradně světlo stálých převážně anorganických pigmentů. Otázka degradace pojiva pod ÚV zářením a tedy následná změna indexu lomu je velmi aktuální, neboť i přesto že se pro výrobu fasádových barev se používají pojiva s vysokou odolností vůči povětrnostním vlivům i ÚV záření s kompozicí s vysokých hodnot objemové koncentrace pigmentu, je zapotřebí je chránit vůči UV degradaci ideálně fotokatalytickými povrchy.

Renovační nátěry

Speciální nátěrové systémy s příměsí mikro vláknových částic jsou určeny k venkovním nátěrům vápenných, vápenocementových a břízolitových omítek, omítek s polymerním pojivem, zdiva, k dekoračním nátěrům svislých betonových konstrukcí apod. Nátěrový systém je vhodný pro nové i renovační nátěry fasád, pro sjednocující nebo obnovovací nátěry povrchů kontaktních zateplovacích systémů atd. Barva obsahuje výztužná mikrovlákna umožňující přemostění nedynamických vlasových trhlinek (max. 0,3 mm). Barva je ošetřena biocidním přípravkem a její nátěrový film je tak oproti běžným fasádním barvám lépe chráněn proti plísním a řasám.

Renovační mikrovláknové nátěry a vstupní informace

Renovační fasádní barvy s armovací schopností tzv. přemostění mikroprasklin a trhlin – jsou optimálně vyrobeny ze silikonového a disperzního akrylátového pojiva. Charakteristickou vlastností silikonových pojiv je, že nevytváří film, ale ponechávají povrch porézní, čímž zajišťují jeho dobrou paropropustnost.

Silikonová pojiva jsou silně vodoodpudivá, proto mají nátěry bez ohledu na otevřenou porézní strukturu velice nízkou permeabilitu vody v kapalné fázi. Póry jsou totiž obklopeny hydrofobním silikonovým pojivem, a voda proto nemůže do nátěru penetrovat. Jelikož je povrch silně vodoodpudivý, má navíc nižší schopnost absorbovat nečistoty. Znečištěná srážková vody se nevsákne, ale odrazí. Silikonové pojivo poskytuje fasádě vysokou kvalitu a velmi dlouhou životnost.

Silikonové barvy se skvěle hodí v podstatě na jakýkoliv dům. Jedná se o moderní typ barvy, který obsahuje organická a silikonová pojiva. Můžete je použít na mírně vlhké zdivo i na sanační omítky. Silikonová (i silikátová) barva se perfektně hodí také na štukové okrasné fasády. Proto jsme tento typ barvy použili také na opravu secesní krásky ve Výstavní ulici v Brně.

Hlavní výhody renovačních mikrovláknových nátěrů

 • vysoká trvanlivost – někteří výrobci uvádějí i více než 30 let
 • vysoká prodyšnost
 • nepropustnost vody v kapalném skupenství
 • armovací výztuha povrchu fasádních omítek
 • plošné vyztužení fasádní omítky mikrovláknovými pojivy
 • ochrana proti plísním a řasám

Poznámka: doporučujeme pro fasády a zateplovací systémy s požadavkem vodoodpudivosti nátěru a na přemostění mikrotrhlin či výrazné zlepšení a prodloužení životnosti stávajících omítek a fasád.

Renovační nátěry

Mikrovláknové armovací nátěry a technické informace

Mikrovláknové renovační barevné nátěry se vyrábějí ve  speciálním provedení s fungicidy a algicidy. Zde je velmi vhodné využití zejména v případech stěn budov orientované na sever, severovýchod a severozápad jsou velmi náchylné k porůstání řasami a k jinému biologickému napadení. Zpravidla je jen otázkou času, kdy se vytvoří, zvláště nevyskytuje-li se proudění vzduchu a v blízkém sousedství fasád jsou např. stromy.

Složení renovačních mikro vláknových nátěrů

 • látka tvořící film (pojivo) – disperzní složky, jejich trvanlivost a pevnost závisí na této složce
 • rozpouštědlo – snižuje viskozitu nebo se používá voda nebo organické rozpouštědlo
 • pigmenty – dávají barvu, jsou přírodní, syntetické, organické a anorganické
 • silikonové emulze (nad 50%)
 • mikrovlákna – armovací pojivové částice
 • algicidní složky
 • fungicidní a biocidní složky

Dodatečně mohou být přidána plniva (dispergační, koalescenční, odpěňovací, atd.), Která jsou zodpovědná za odolnost proti opotřebení, odolnost proti vlhkosti, pevnost a antiseptický účinek. Pro získání odolných odstínů používejte různé organické a anorganické sloučeniny. Cenové a technické vlastnosti povlaku závisí na dostupnosti a počtu složek ve směsi. 

Mikrovláknové fasádní nátěrové hmoty určené pro fasády musí dokonale odolávat povětrnostním vlivům a chránit stavbu před extrémními podmínkami. Působí na ně především sluneční záření, mráz, vlhkost a střídání teplot. Jednou z největších zátěží je pro fasádní barvy střídání teplot, zvláště při spolupůsobení mrazu, kdy často dochází k poruchám. Fasádní nátěrová hmota tudíž musí střídání teplot odolávat a zachovávat si přitom dobré vlastnosti. K dalším hlavním parametrům fasádních nátěrů a omítek patří paropropustnost, nasákavost či vodotěsnost a špinivost. 

Technické specifikace renovačních nátěrů

 • ideální pro obnovovací nátěry omítek kontaktních zateplovacích systémů
 • přemostění nedynamických vlasových mikrotrhlin
 • zvýšená odolnost proti plísním a řasám
 • výborná paropropustnost
 • omyvatelnost
 • vysoká vodoodpudivost, nízká špinivost
 • tónovatelnost na tónovacích strojích
 • zasychání min. 4 hodiny při 20 °C a 60 % relativní vlhkosti vzduchu
Technický list
Technický list