Zpevňující impregnační nátěr

Zpevňující impregnace fasád, impregnace fasád Praha, zpevňující impregnační nátěry fasád Praha, fasádní impregnační nátěry, nátěry fasád speciálními impregnacemi, provádění ochranných zpevňující impregnačních nátěrů a komplexní servis fasád je naše firma Fasádní Servis® připravena zajistit dle Vašeho přání a požadovaného rozsahu služeb dle našich interních směrnic ISIS System® a odborné licence a certifikace společnosti IICRC s použitím kvalitních fasádních barev renomovaných výrobců v ČR a zahraničí.

Zpevňující impregnační nátěr

Zpevňující impregnační nátěrISIS System® je posláním naší firmy, které má  přispět a pomoci dosáhnout  spokojenosti Vás jako našeho zákazníka a především přispět k dosažení co nejvyšší kvality provedené práce a výsledku realizace. Tato interní technologická  norma naší firmy   přináší maximální spokojenost  Vás – našich zákazníků v plné součinnosti se zachováním etických a jakostních prováděcích čistících standardů včetně dlouhodobé udržitelnosti ochrany povrchů a svěřeného majetku.

Dešťová voda způsobuje zašpinění a destrukci stavebních materiálů tím, že do nich proniká, vnáší s sebou nečistoty a postupně je nasycuje solemi (sírany a siřičitany). + UV záření a narůstající krystaly těchto solí jsou pak příčinou ztráty pevnosti stavebních materiálů a jejich postupné eroze, výkvětů solí, špinavých skvrn a celkového zašpinění.

Fasáda nejenom reprezentuje nás a naše bydlení, ale především chrání dům před mrazem, deštěm a vlhkostí. Abychom zvýšili životnost zdí domu, je potřeba o fasádu pravidelně pečovat. Když dodržíte základní rady při postupu, vydrží nátěr 10 až 12 let.

Zpevňující impregnační nátěr

Impregnační zpevňující nátěry – vstupní informace

Impregnační nátěry určené pro fasády musí dokonale odolávat povětrnostním vlivům a chránit stavbu před extrémními podmínkami. Působí na ně především sluneční záření, mráz, vlhkost a střídání teplot. Jednou z největších zátěží je pro fasádní barvy střídání teplot, zvláště při spolupůsobení mrazu, kdy často dochází k poruchám. Fasádní impregnační nátěry tudíž musí střídání teplot odolávat a zachovávat si přitom dobré vlastnosti. K dalším hlavním parametrům fasádních impregnačních nátěrů patří paropropustnost, nenasákavost či vodotěsnost a protišpinivost.

Paropropustnost je u fasádních hmot velice důležitá, umožňuje odchod vodních par z konstrukcí. Větší nároky na paropropustnost jsou tam, kde vlastní stavební konstrukcí mohou vodní páry lehce prostupovat z interiéru do exteriéru a existuje riziko, že nátěrová hmota by vodní páry nestačila propouštět a docházelo by ke kondenzaci par v konstrukci. Příkladem takové konstrukce může být porézní plynosilikátové zdivo nebo difúzně otevřená dřevostavba apod. Laik si to může představit jako situaci, kdy si na běžky vezme klasické oblečení a přes ně pláštěnku. Vodní páry pak kondenzují na vnitřním líci pláštěnky a oblečení je vlhké.

Fasádní impregnační zpevňující nátěry na bázi organické rozpouštědlové disperze představují nejpoužívanější a nejrozšířenější impregnační zpevňující nátěrové systémy, které jsou navíc cenově dobře dostupné. Jedná se transparentní ochranné impregnace, které mohou nechat povrchu bez změny optiky nebo dochází tzv. zvýraznění podkladu či fasády.

Zpevňující impregnační nátěr

Impregnační zpevňující nátěry – technické informace

Zpevňující impregnační nátěry fasád a kamene s hydrofobním účinkem jsou určeny pro konsolidaci všech minerálních savých stavebních materiálů, poškozených povětrnostními vlivy nebo jako prevence tohoto působení. Užívá se jako zpevňující nátěr na přírodní kámen (sochařská díla, fresky, obklady fasád, kamenné stavby), na všechny typy omítek, cihly apod. Nevytváří lesklý povrch a nemění vzhled materiálů.

Zpevňující impregnační nátěry fasád s hydrofobním účinkem jsou určeny pro konsolidaci a hydrofobizaci všech minerálních savých stavebních materiálů, poškozených povětrnostními vlivy nebo jako prevence tohoto působení. Užívá se jako finální zpevňující nátěr na přírodní kámen (sochařská díla, fresky, obklady fasád, kamenné stavby), na všechny typy omítek, cihly apod. Nevytváří lesklý povrch a nemění vzhled materiálů. Doba zasychání je závislá na klimatických podmínkách.

Zpevňující impregnační nátěry minerálních a betonových fasád pronikají hluboko do povrchu, reaguje s volným vápníkem nacházejícím se v betonu, dochází k hydrataci na krystalickou strukturu připomínající sklo a vytváří hydrát křemičitanu vápenatého (CSH). Póry jsou “zaskleny” a vytvrzují horní vrstvu betonu. Tím se beton stává odolnější a méně náchylný́ na prášení.  Díky této základní ochranně povrchu dochází ke:

 • zvýšení odolnosti proti opotřebení
 • zvýšení odolnosti proti kyselinám
 • zvýšení teplotní odolnosti
 • snížení ulpívání prachu
 • snížení pronikání kapalin
 • povrchy jsou lépe čistitelné

Zpevňující impregnační nátěry minerálních a betonových fasád nezpůsobují žádné nebo jen nepatrné barevné změny povrchu. Absorpce vody se sníží a povrch zůstává otevřený pro difúzi. Systém penetrace je použitelný́ pro všechny vápencové povrchy, jako jsou například broušené / leštěné a hlazené betonové podlahy / potěry, teracové dlaždice / teraco, atd. Aplikace jsou např. průmyslové podlahy, obchodní prostory, logistická centra, supermarkety a v soukromých domech, vnitřní i venkovní použití.

Zpevňující impregnační nátěr

Impregnační zpevňující nátěry – technické parametry

 • snižuje kapilární nasákavost / měřitelně nezvyšuje difuzní odpor
 • snižuje tvorbu výkvětů
 • zabraňuje vnikání nečistot do pórů podkladu
 • zlepšuje tepelnou izolaci
 • může být přetírán jinými nátěry na rozpouštědlové bázi a disperzními nátěry
 • vyšší životnost a odolnost
 • snižuje pronikání iontů a jejich pohybu
 • nemá vliv na propustnost vodních par
 • nemá vliv na vzhled podkladu / pouze v případě zvýrazňujících nátěrů

Impregnační zpevňující nátěry – technické zajištění

 • montáž lešení kolem pláště fasády nebo přistavení plošiny
 • zajištění výškových prací
 • mobilní přikrytí nebo olepení oken fasády fólií
 • provedení drobných či celoplošných zednických oprav fasády
 • aplikace dvou – jednonásobného zpevňujícího nátěru pláště fasády
 • odstranění fólií z oken fasády či mobilního zakrytí
 • odklizení vzniklých odpadů, úklid okolí fasády

V případě Vašeho zájmu můžete navštívit naší fotogalerii či videogalerii a prohlédnout si ukázky našich realizací či přímo sekci ceník, kde naleznete přehled našich úkonů a jejich cenových hladin.

 

Děkujeme za Vaši přízeň a těšíme se na spolupráci.

Vedení firmy Fasádní Servis®

Úvod » Zpevňující impregnační nátěr